07.08.2014

Kontynuacja akcji “Weź paragon”

Po raz kolejny pracownicy urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej sprawdzają czy handlowcy i usługodawcy realizujący sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonują obroty i kwoty podatku należnego na kasach rejestrujących. Celem akcji jest przede wszystkim edukacja społeczeństwa w zakresie roli paragonu w obrocie gospodarczym jak również budowanie przeświadczenia, że niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych w zakresie ewidencjonowania sprzedaży cechuje się dużym ryzykiem wykrycia i grozi konsekwencjami finansowymi. Na osoby, które nie przestrzegają przepisów w zakresie ewidencjonowania sprzedaży oraz nie wydają paragonów nakładane są mandaty karne, w tym roku zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich. Dotyczy to szczególnie nieuczciwych podatników, którzy mimo otrzymania kary w poprzednich edycjach akcji, nadal nie realizują swoich obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego.
 

Po raz kolejny pracownicy urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej sprawdzają czy handlowcy i usługodawcy realizujący sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonują obroty i kwoty podatku należnego na kasach rejestrujących. Celem akcji jest przede wszystkim edukacja społeczeństwa w zakresie roli paragonu w obrocie gospodarczym jak również budowanie przeświadczenia, że niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych w zakresie ewidencjonowania sprzedaży cechuje się dużym ryzykiem wykrycia i grozi konsekwencjami finansowymi. Na osoby, które nie przestrzegają przepisów w zakresie ewidencjonowania sprzedaży oraz nie wydają paragonów nakładane są mandaty karne, w tym roku zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich. Dotyczy to szczególnie nieuczciwych podatników, którzy mimo otrzymania kary w poprzednich edycjach akcji, nadal nie realizują swoich obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego.
 

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu przez całe wakacje prowadzą obserwację podmiotów działających w zakresie usług handlowych, gastronomicznych, parkingowych oraz przewozu osób.

Prowadzone działania przynoszą pozytywne efekty – w ubiegłym roku, do końca lipca nałożono na niezdyscyplinowanych podatników aż 44 mandaty, w tym roku tylko 19.
Przedsiębiorcy, w zdecydowanej większości, stosują się do zasad uczciwej konkurencji. Podatek należny ze sprzedaży towarów i usług trafia do budżetu państwa a nie do oszustów.
Klienci dbają o swoje prawa – paragon jest gwarancją prawa reklamacji wadliwego towaru bądź źle wykonanej usługi.

Niemniej jednak przed nami jeszcze dużo pracy w celu uzyskania całkowitego braku akceptacji społecznej dla podatników działających w szarej strefie jak również w celu wyeliminowania nieprawidłowych zachowań w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących.