02.03.2012

Kosmetyka drzewostanu w Oświęcimiu


 W Oświęcimiu kończy się przycinka drzew. Zabiegami pielęgnacyjnymi został do tej pory objęty drzewostan na całej długości ul. Dąbrowskiego oraz w pasie drogowym przy ul. Śniadeckiego, Jagiełły, Dworcowej i Szewczyka, odcinkach ulic: Olszewskiego, Słowackiego i Nojego.
Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych przytną też gałęzie i obumarłe konary drzew przy ul. Leszczyńskiej. 


 W Oświęcimiu kończy się przycinka drzew. Zabiegami pielęgnacyjnymi został do tej pory objęty drzewostan na całej długości ul. Dąbrowskiego oraz w pasie drogowym przy ul. Śniadeckiego, Jagiełły, Dworcowej i Szewczyka, odcinkach ulic: Olszewskiego, Słowackiego i Nojego.
Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych przytną też gałęzie i obumarłe konary drzew przy ul. Leszczyńskiej. 

W sumie zabiegom pielęgnacyjnym zostanie poddanych ok. 300 drzew. Takie prace nie należą do najtańszych, ale uporządkowanie drzewostanu wpływa na podniesienie estetyki naszego miasta oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.