13.02.2015

Krajówka do remontu

Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont DK 44. Droga na oświęcimskim przebiegu jest w fatalnym stanie. Wymiany wymaga nie tylko nawierzchnia ulic, ale także chodniki. 
Remont obejmie odcinek o długości 6 km na trasie Babice – Oświęcimia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Roboty budowlane będą prowadzone w cyklu dwuletnim. – O remont tego odcinka drogi krajowej 44 zabiegaliśmy od trzech lat. Wspierała nas w tym poseł Dorota Niedziela. Niedawno zapadła decyzja o przeznaczeniu pieniędzy na remont – mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. – Przewidujemy, że prace wykonane zostaną w okresie od maja 2015 do października 2016 roku. W tym roku zostanie wyremontowany odcinek od ronda ks. St. Górnego u zbiegu ulic: Zatorskiej i Jagiełły do skrzyżowania ulic: Chemików, Jezioro i Porębskiej – informuje Iwona Mikrut rzecznik prasowy krakowskiego oddziału GDDKiA. 

Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont DK 44. Droga na oświęcimskim przebiegu jest w fatalnym stanie. Wymiany wymaga nie tylko nawierzchnia ulic, ale także chodniki. 
Remont obejmie odcinek o długości 6 km na trasie Babice – Oświęcimia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Roboty budowlane będą prowadzone w cyklu dwuletnim. – O remont tego odcinka drogi krajowej 44 zabiegaliśmy od trzech lat. Wspierała nas w tym poseł Dorota Niedziela. Niedawno zapadła decyzja o przeznaczeniu pieniędzy na remont – mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. – Przewidujemy, że prace wykonane zostaną w okresie od maja 2015 do października 2016 roku. W tym roku zostanie wyremontowany odcinek od ronda ks. St. Górnego u zbiegu ulic: Zatorskiej i Jagiełły do skrzyżowania ulic: Chemików, Jezioro i Porębskiej – informuje Iwona Mikrut rzecznik prasowy krakowskiego oddziału GDDKiA. 

– Z kolei w 2016 roku zostanie wyremontowany odcinek od ronda u zbiegu ulic: Śląskiej, Powstańców Śląskich, Konarskiego oraz Konopnickiej do ronda ks. St. Górnego, z wyłączeniem mostu na Sole. A także od skrzyżowania ulic: Chemików, Jezioro i Porębskiej do ronda u zbiegu ulic Chemików, Olszewskiego i Fabrycznej włącznie – kontynuuje rzecznik. 

Drogowcy wymienią nawierzchnię istniejącej jezdni i chodniki, wyremontowane zostaną zatoki autobusowe i przylegające do nich przystanki. Ścieżki rowerowe, drogi serwisowe i zjazdy zostaną również odnowione. Odtworzona zostanie nawierzchnia istniejących poboczy gruntowych oraz rowów wraz z oczyszczeniem i remontem istniejących przepustów, zarówno pod zjazdami jak i pod drogą główną. Będą nowe krawężniki, obrzeża i ścieki wody deszczowej. Inwestycja ma kosztować ok. 21 mln zł. – Zabiegamy, aby w trakcie tego remontu wybudować rondo na skrzyżowaniu ul. Konarskiego – Nideckiego – Orląt Lwowskich. Prowadzimy rozmowy z Warszawie i Krakowie, aby doprowadzić do sfinalizowania inwestycji. Mamy już pozwolenie na budowę. Oczekują tego szczególnie mieszkańcy osiedla Błonie i o to wnioskują. Jest nadzieja, że uda się to zrobić – mówi prezydent Chwierut.

Wcześniej w 2013 roku pięciokilometrowy odcinek ul. Fabrycznej w ciągu drogi krajowej 44 został całkowicie odnowiony. Obok nowej nawierzchni wyremontowano zatoki autobusowe i pobocza.