07.12.2011

“Kryształy Soli” i “Amicus Hominum” dla Centrum Żydowskiego i Stanisława Krzyżaka

 

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Stanisław Krzyżak otrzymali " nagrody przyznawane przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 
Centrum Żydowskie "Kryształy Soli" otrzymało w kategorii ochrona dziedzictwa kulturowego za całokształt działań na rzecz tworzenia pomostu pomiędzy trudną i bolesną przeszłością, a teraźniejszością.

 

fot. urząd marszałkowski

 

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Stanisław Krzyżak otrzymali " nagrody przyznawane przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 
Centrum Żydowskie "Kryształy Soli" otrzymało w kategorii ochrona dziedzictwa kulturowego za całokształt działań na rzecz tworzenia pomostu pomiędzy trudną i bolesną przeszłością, a teraźniejszością.

 

fot. urząd marszałkowski

Za nowatorską i niekonwencjonalną formę ukazywania historii Polski, walkę z uprzedzeniami oraz kształtowanie wrażliwości, szacunku i tolerancji wśród młodych ludzi.

 

Zaś Stanisława Krzyżak doceniono nagrodą "Amicus Hominum" za promocję aktywności sportowej i krzewienie wśród młodzieży ducha sportowego, przyznając statuetkę w dziedzinie edukacja i wychowanie.

Rozdanie nagród „Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum” odbyło się w krakowskim muzeum Manggha.
Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego. Poprzez Nagrodę samorząd województwa chce podziękować wszystkim tym, dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka.