24.07.2012

KS “Soła” będzie inwestować

Jest zgoda prezydenta Oświęcimia na prowadzenie inwestycji przez KS „ Soła” na obiektach dzierżawionych od miasta. Po złożeniu dodatkowych informacji przez zarząd klubu na temat skali i zakresu inwestycji, Janusz Chwierut rozpatrzył pozytywnie wnioski klubu, w sprawie budowy ogrodzenia, poszerzenia trybun, wymiany nawierzchni boiska bocznego i montażu oświetlenia. – Jesteśmy przychylni tym inwestycjom, ponieważ poprawią one stan infrastruktury sportowej naszego miasta – podkreśla Janusz Chwierut pelniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Muszą one jednak być zgodne z przepisami prawa – dodaje. 

Jest zgoda prezydenta Oświęcimia na prowadzenie inwestycji przez KS „ Soła” na obiektach dzierżawionych od miasta. Po złożeniu dodatkowych informacji przez zarząd klubu na temat skali i zakresu inwestycji, Janusz Chwierut rozpatrzył pozytywnie wnioski klubu, w sprawie budowy ogrodzenia, poszerzenia trybun, wymiany nawierzchni boiska bocznego i montażu oświetlenia. – Jesteśmy przychylni tym inwestycjom, ponieważ poprawią one stan infrastruktury sportowej naszego miasta – podkreśla Janusz Chwierut pelniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Muszą one jednak być zgodne z przepisami prawa – dodaje. 

Na sierpniowej sesji radni zajmą się projektem uchwały, na mocy której KS” Soła” będzie mogła dzierżawić na czas nieokreślony grunty, gdzie prowadzone będą inwestycje.

Po pozytywnej decyzji radnych, miasto podpisze z klubem umowę, gdzie będą określone szczegółowe warunki i zasady dzierżawy terenu pod budowę nowej trybuny. Spowodowane to jest m. in. dużą skalą inwestycji i szczególnymi warunkami związanymi z miejscem, które leży na terenach zalewowych.