19.03.2013

Kulturowo i cooltowo, czyli „Młody ogarnij się!” i „Infor-nacja” w Galerii Książki


Warsztaty radiowe, filmowe, taniec, poezja chodnikowa, graffiti, Lip-Dub, DIY – zrób to sam, Flash mob….. to tylko niektóre elementy składowe ciekawego interdyscyplinarnego projektu.
Przyjdź, przekonaj się, że warto!
Nowy projekt Biblioteki Galerii Książki w Oświęcimiu, który dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje działania edukacyjne i promocyjne, skierowane do młodzieży oraz animatorów kultury.
Projekt rozpoczął się na początku marca i potrwa do listopada br. Będą to warsztaty i spotkania: „Młody, ogarnij się!” i „Infor-nacja”.

 


Warsztaty radiowe, filmowe, taniec, poezja chodnikowa, graffiti, Lip-Dub, DIY – zrób to sam, Flash mob….. to tylko niektóre elementy składowe ciekawego interdyscyplinarnego projektu.
Przyjdź, przekonaj się, że warto!
Nowy projekt Biblioteki Galerii Książki w Oświęcimiu, który dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje działania edukacyjne i promocyjne, skierowane do młodzieży oraz animatorów kultury.
Projekt rozpoczął się na początku marca i potrwa do listopada br. Będą to warsztaty i spotkania: „Młody, ogarnij się!” i „Infor-nacja”.

 

 

Pierwszy składa się z dwóch bloków: „Masz gadane” – warsztaty dyskusyjne, wzbudzające zainteresowanie danym tematem oraz „Robi się!” – warsztaty praktyczne, których rezultatem będzie powstanie konkretnych obiektów i dzieł. Działania te mają na celu ukazanie pozytywnej roli kultury w kształtowaniu tożsamości i postaw młodzieży oraz aktywizację społeczną i kulturową poprzez zapoznanie uczestników ze zjawiskami współczesnej kultury. Realizować je będziemy z wykorzystaniem różnych działań interpersonalnych.
W czasie zanikania wiary w wartość edukacji, projekt ma w sposób kreatywny przekazywać umiejętności oraz treści, które w formie praktycznej będą mogły być wykorzystane w codziennych sytuacjach.
Dla osób, którzy nie są już „wirtualnymi tubylcami” spotkania w ramach cyklu „Infor-nacja” będą okazją do przełamania bariery związanej z posługiwaniem się nowymi narzędziami cybernetycznymi. Problem ten dotyczy zwłaszcza niektórych nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury… Chcemy skupić się na ukazaniu możliwości, jakie w zakresie przekazywania i umacniania wśród młodych ludzi przekonania o wartości kultury, dają nowe media, m. in.: portale społecznościowe, komunikatory, memy, narzędzia multimedialne, internetowe narzędzia wyszukiwania etc.
Ten interdyscyplinarny projekt i zakłada poruszanie się na wielu płaszczyznach kultury takich jak: muzyka, sztuki plastyczne, kino, taniec, a także przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym XXI w. Kulturowo i cooltowo – najlepiej w Bibliotece – która łączy kulturę, edukację, informację i rozrywkę.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na specjalnie dla tego projektu przygotowanej stronie internetowej: http://kulturowoicooltowo.wordpress.com/ , która będzie cały czas uaktualniana, a po zakończeniu całego cyklu będzie mogła służyć jako interaktywny przewodnik dla młodzieży i dorosłych, którzy zechcą zdobyć praktyczne porady dotyczące uczestnictwa w kulturze i estetycznego kształtowania własnego otoczenia.

ROZKŁAD ZAJĘĆ „MŁODY, OGARNIJ SIĘ!” PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU „KULTUROWO I COOLTOWO W GALERII KSIĄŻKI”
Marzec:

20 marca – Robi się: „Wolne dźwięki w bibliotece” – warsztaty radiowe z Lechem Chodackim;

Kwiecień:

10 kwietnia – Masz gadane: „Nakręć się pozytywnie” – zajęcia z filmoznawcą: dyskusja dotycząca klipów, filmów, teledysków: zjawiska społeczne, gatunki, znaczenie; filmowe kontrowersje;
17 kwietnia Robi się: „Lip-Dubbing w bibliotece – nakręcamy się pozytywnie” – tworzenie bibliotecznego Lip-Dubu

Maj:

Masz gadane: „Niesztuczna sztuka” – zajęcia z animatorem kultury: tematy, kontrowersje, poruszanie ważnych zagadnień społecznych, problematyczność: co jest sztuką, a co nie?
Robi się: „Poezja chodnikowa” – zajęcia dotyczące miejsca kultury i literatury w przestrzeni miejskiej, tworzenie kolorowych nadruków z cytatami poetyckimi, lub fragmentami z tekstów piosenek.

Czerwiec:

Masz gadane: „Nastrój się na strój” – zajęcia z blogerką: dyskusja dotycząca mody i wyglądu; współczesne zjawiska i trendy, pogranicza estetyki, co to znaczy gust i styl?; co wypada, a co nie?;
Robi się: „DIY czyli zrób to sam” – zajęcia z młodymi projektantami: warsztaty przerabiania i ozdabiania ubrań, ukazanie kreatywnego wykorzystania różnorodnych materiałów
Czerwiec – Lipiec-sierpień: graffiti – skatepark przy MOSiR, (biblioteka jako partner eventu w ramach Life Festiwalu), koncert zorganizowany przez uczestników projektu przed biblioteką.

Wrzesień:

Masz gadane: „Scena everywhere” – zajęcia z poświęcone sztuce performance i teatrowi; poruszanie ważnych zagadnień społecznych, granice sztuki, kreatywne wykorzystanie codziennych sytuacji do „robienia sztuki”;
Robi się: „Teatr przenośny” – przygotowanie i wystawienie w przestrzeni miejskiej scenek ulicznych lub zaaranżowanie akcji flash-mob na temat czytania.

Październik:

Masz gadane: „Nie tylko tango” – zajęcia na temat tańca, zwrócenie uwagi na terapeutyczne możliwości tańca, emocje, a taniec
Robi się: „Tańcz nie tylko tango” – warsztaty taneczne.

Listopad:

Masz gadane: „Kultura i cooltura” – zajęcia z animatorem kultury: spotkanie dotyczące współczesnych subkultur: ich języków, stroju, muzyki; problem ich pokojowego współistnienia; zwrócenie uwagi na ważność subkultur w tworzeniu się kultury oficjalnej

Robi się: „Języki kul(coo)ltury” – warsztaty poświęcone tworzeniu internetowego słownika współczesnych subkultur oraz tworzenie wirtualnej i interaktywnej „mapy” tych zjawisk.

PLAN ZAJĘĆ „INFOR-NACJA” EDUKACJA MULTIMEDIANA KADR KULTURY

27 marca: „Uwolnić dźwięki!” – zasoby muzyczne w internecie na licencji Creative Commons, wyszukiwanie, korzystanie, prezentacja najpopularniejszych stron, wykorzystanie muzyki, a prawa autorskie

24 kwietnia: „Nakręcamy się pozytywnie” – warsztaty dotyczące tworzenia filmów, ich obróbki cyfrowej oraz udostępniania w internecie

29 maja: „Sztuka za jednym kliknięciem” – zasoby galeryjne dostępne w internecie, spis użytecznych stron, ciekawe propozycje „zwiedzania online”, wyszukiwanie i korzystanie z zasobów edukacyjnych muzeów

26 czerwca: „Interaktywne przewodniki po modzie” – warsztaty korzystania z zasobów internetowych

dotyczących mody i wizażu, cenne adresy, kanały filmowe z tutorialami, słownik podstawowych haseł i pojęć

25 września: „Sceno – grafia – czyli kilka trików na ekranie” – warsztaty dotyczące popularnych programów graficznych, zwłaszcza dostępnego na otwartej licencji InkScape – programu graficznego, zapoznanie z podstawowymi narzędziami, zapoznanie z możliwościami programu, sposoby wykorzystania go w pracy, szkole i życiu codziennym

23 października: „Domowa szkoła” – warsztat poświęcony dostępnym online kursom i szkoleniom, ukazanie zalet e-learningu, prezentacja najpopularniejszych stron i cykli

27 listopada: „Memy, kwejki i demoty – o co w tym chodzi?” – warsztaty poświęcone najnowszym zjawiskom internetowym, zapoznanie z popularnymi stronami odwiedzanymi przez młodzież, propozycje ich kreatywnego wykorzystania w edukacji.