26.10.2012

Lewy wał Soły będzie asfaltowany


Do końca listopada zostanie utwardzona korona lewego wału Soły od mostu Piastowskiego do ul. Leszczyńskiej. Będzie tam nawierzchnia asfaltowa o szerokości ponad 3 m. Inwestycja poprawi warunki dojazdu służb ratunkowych podczas prowadzenia akcji powodziowej i ułatwi prowadzenie przeglądów technicznych oraz utrzymanie obiektu. Miasto dofinansowało to przedsięwzięcie, będące w gestii Małopolskiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, kwotą 200 tys. zł.


Do końca listopada zostanie utwardzona korona lewego wału Soły od mostu Piastowskiego do ul. Leszczyńskiej. Będzie tam nawierzchnia asfaltowa o szerokości ponad 3 m. Inwestycja poprawi warunki dojazdu służb ratunkowych podczas prowadzenia akcji powodziowej i ułatwi prowadzenie przeglądów technicznych oraz utrzymanie obiektu. Miasto dofinansowało to przedsięwzięcie, będące w gestii Małopolskiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, kwotą 200 tys. zł.

Dwa lata temu zmodernizowano obwałowania Soły na tym odcinku w ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Podwyższono i wzmocniono wtedy korpus wału, wykonano przesłony wodoszczelne i przebudowano przejazdy wałowe.