26.08.2011

Lifting oświęcimskich szkół

 

Jeszcze w tym roku rozpocznie się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Miejskiego Gimnazjum nr 2. Gruntowny lifting w kolejnych dwóch latach przejdą też szkoły podstawowe 1, 4, 9, 11, gimnazja nr 3 i 4, zespół szkół nr 1 oraz miejskie przedszkole nr 16. Będzie to możliwe dzieki pozyskaniu ponad 3,1 mln z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie termomodernizacja obiektów oświatowych. Ze swojej strony miasto dołoży ponad 7,8 mln. Łączna wartość inwestycji to ponad 10,9 mln.

 

 

Jeszcze w tym roku rozpocznie się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Miejskiego Gimnazjum nr 2. Gruntowny lifting w kolejnych dwóch latach przejdą też szkoły podstawowe 1, 4, 9, 11, gimnazja nr 3 i 4, zespół szkół nr 1 oraz miejskie przedszkole nr 16. Będzie to możliwe dzieki pozyskaniu ponad 3,1 mln z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie termomodernizacja obiektów oświatowych. Ze swojej strony miasto dołoży ponad 7,8 mln. Łączna wartość inwestycji to ponad 10,9 mln.

 

– Inwestycje w  oświęcimskich obiektach oświatowych przyniosą oszczędności w zużyciu energii cieplnej i spowodują zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Jednak najbardziej zmieni się wygląd naszych szkół – zaznacza pełniący funkcję prezydenta miasta Janusz Chwierut. 

Umowa przez miasto została podpisana 24 sierpnia 2011 roku. Postępowanie przetargowe zostało rozpoczęte.
Termomodernizacja będzie obejmować docieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymianę instalacji odgromowej, nowe rury wpustowe i rynny. Kolejnym krokiem będzie wymiana instalacji centralnego ogrzewania w przypadku ośmiu szkół. W dwóch placówkach instalacja  grzewcza będzie tylko modernizowana. Zakres prac jest duży, dlatego miasto ogłosi dwa przetargi. Jeden na prace związane z dociepleniem budynków, a drugi  w zakresie branży ciepłowniczej.

Inwestycja będzie prowadzona w cyklu dwuletnim. Rozpocznie się w trzecim kwartale 2011 roku i zakończy w połowie 2013.

W 2011 roku na termomodernizację zostaną wydane ponad 3 mln, z czego 1,45 mln to dotacja z NFOŚiGW, ponad 22 tys. zł dofinansowanie ze  środków pomocy technicznej systemu zielonych inwestycji ( też w ramach NFOŚiGW) oraz 1,55mln z budżetu miasta.
W 2012 będzie to również 3 mln zł (ponad 1,63 mln dotacja, ponad 1,36 mln budżet miasta). W 2013  wydane zostanie ponad 4,8 mln zł z budżetu miasta.