24.11.2016

Linia nr 94 relacji Kraków – Oświęcim zawieszona

 Od 11 grudnia 2016 r. zawieszone zostają kursy pasażerskie na linii PKP nr 94: Kraków – Oświęcim przez Skawinę, Brzeźnicę, Spytkowice, Zator i  Przeciszów.
 Niestety pomimo starań samorządu wojewódzkiego, powiatów oraz gmin które ze swoich budżetów znacząco dofinansowały utrzymanie linii PKP nr 94 nie uda się utrzymać tego połączenia. Decyzja taka zapadła ze względu na zbyt małą liczbę pasażerów przy jednoczesnym znaczącym wzroście kosztów utrzymania tej linii. Prawie roczna działalność linii pasażerskiej nie osiągnęła rentowności pozwalającej na kontynuację przewozów w kolejnych latach (rentowność poniżej 5 proc.). W ocenie samorządów niskie zainteresowanie pasażerów spowodowane jest m.in. trwającymi remontami, koniecznością częstych przesiadek oraz złym stanem taboru kolejowego. Wbrew początkowym oczekiwaniom pasażerowie szybko zniechęcili się do podróżowania koleją na tym kierunku w takich warunkach.

Fot. PKP

 Od 11 grudnia 2016 r. zawieszone zostają kursy pasażerskie na linii PKP nr 94: Kraków – Oświęcim przez Skawinę, Brzeźnicę, Spytkowice, Zator i  Przeciszów.
 Niestety pomimo starań samorządu wojewódzkiego, powiatów oraz gmin które ze swoich budżetów znacząco dofinansowały utrzymanie linii PKP nr 94 nie uda się utrzymać tego połączenia. Decyzja taka zapadła ze względu na zbyt małą liczbę pasażerów przy jednoczesnym znaczącym wzroście kosztów utrzymania tej linii. Prawie roczna działalność linii pasażerskiej nie osiągnęła rentowności pozwalającej na kontynuację przewozów w kolejnych latach (rentowność poniżej 5 proc.). W ocenie samorządów niskie zainteresowanie pasażerów spowodowane jest m.in. trwającymi remontami, koniecznością częstych przesiadek oraz złym stanem taboru kolejowego. Wbrew początkowym oczekiwaniom pasażerowie szybko zniechęcili się do podróżowania koleją na tym kierunku w takich warunkach.

Fot. PKP

Samorządy wspólnie ustaliły, że przyszłe funkcjonowanie linii pasażerskiej na trasie Kraków – Skawina – Oświęcim, zależy przede wszystkim od zakończenia wszystkich prac modernizacyjnych oraz zakupu nowoczesnego, komfortowego taboru, co niewątpliwie powinno mieć wpływ na wzrost liczby osób podróżujących pociągami. 
Planuje się, że w perspektywie najbliższych 3-4 lat, już po zakończeniu budowy łącznicy kolejowej na odcinku Kraków-Krzemionki – Kraków-Zabłocie oraz po ukończeniu wszystkich prac modernizujących infrastrukturę kolejową, po raz kolejny podjęta zostanie próba odtworzenia komunikacji pasażerskiej na linii 94.