21.03.2016

Lista osób dopuszczonych do udziału w przetargu na dzierżawę

Lista osób dopuszczonych do przetargu na dzierżawę na okres od dnia 29 kwietnia 2016r do dnia 2 października 2016r. części działki nr 1736/4 i części działki nr 1736/7 o pow. 120 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie obiektu gastronomicznego – ogródka kawiarnianego.
1. Pani Agnieszka Łozińska prowadzącą Firmę Handlową ABV , 32-600 Oświęcim, Rynek Główny 4.
2. Pan Müslüm Tulgar, prowadzący działalność gospodarczą pn. „ANTALYA M”, 32-600 Oświęcim, ul.Mayzla 5.
Osoby dopuszczone do przetargu winny wnieść wadium w wysokości 2.500,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 do dnia 25 marca 2016 r. – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na rachunek urzędu. 

Lista osób dopuszczonych do przetargu na dzierżawę na okres od dnia 29 kwietnia 2016r do dnia 2 października 2016r. części działki nr 1736/4 i części działki nr 1736/7 o pow. 120 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie obiektu gastronomicznego – ogródka kawiarnianego.
1. Pani Agnieszka Łozińska prowadzącą Firmę Handlową ABV , 32-600 Oświęcim, Rynek Główny 4.
2. Pan Müslüm Tulgar, prowadzący działalność gospodarczą pn. „ANTALYA M”, 32-600 Oświęcim, ul.Mayzla 5.
Osoby dopuszczone do przetargu winny wnieść wadium w wysokości 2.500,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 do dnia 25 marca 2016 r. – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na rachunek urzędu.