23.03.2015

Lista osób dopuszczonych do udziału w przetargu na dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim podaje listę osób dopuszczonych do przetargu na dzierżawę na okres od dnia 1 maja 2015r do dnia 30 września 2015r. części działki nr 1736/4 i części działki nr 1736/7 o pow. 100 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie obiektu gastronomicznego – ogródka kawiarnianego:

– Pan Müslüm Tulgar zam. Luszowice, ul.Dunikowskiego 72, prowadzący działalność gospodarczą pn. „ANTALYA M”, 32-600 Oświęcim, ul.Mayzla 5. 

Prezydent Miasta Oświęcim podaje listę osób dopuszczonych do przetargu na dzierżawę na okres od dnia 1 maja 2015r do dnia 30 września 2015r. części działki nr 1736/4 i części działki nr 1736/7 o pow. 100 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie obiektu gastronomicznego – ogródka kawiarnianego:

– Pan Müslüm Tulgar zam. Luszowice, ul.Dunikowskiego 72, prowadzący działalność gospodarczą pn. „ANTALYA M”, 32-600 Oświęcim, ul.Mayzla 5.