05.01.2013

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

Załącznik nr 1 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2013
Załącznik nr 2 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2013
Załącznik nr 3 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2013
Załącznik nr 4 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2013 

Załącznik nr 1 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2013
Załącznik nr 2 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2013
Załącznik nr 3 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2013
Załącznik nr 4 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2013