18.12.2014

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

1. Załącznik nr 1 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2015
2. Załącznik nr 2 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2015
3. Załącznik nr 3 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2015
4. Załącznik nr 4 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2015 

1. Załącznik nr 1 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2015
2. Załącznik nr 2 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2015
3. Załącznik nr 3 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2015
4. Załącznik nr 4 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2015