16.12.2011

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

– Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2012
 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2012
 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2012
 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2012

– Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2012
 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2012
 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2012
 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2012