20.12.2013

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych

1. Załącznik nr 1 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2014
2. Załącznik nr 2 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2014
3. Załącznik nr 3 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2014
4. Załącznik nr 4 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2014

1. Załącznik nr 1 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2014
2. Załącznik nr 2 – Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2014
3. Załącznik nr 3 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2014
4. Załącznik nr 4 – Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2014