23.12.2014

Mają wielkie serca i potrzebę czynienia dobra

 

Już po raz szósty wybrano Wolontarusza Roku. Najlepsi wolontariusze roku 2014 zostali wyłonieni w konkursie, który ma  promować ideę niesienia pomocy innym oraz wyróżnić osoby szczególnie zaangażowane w pomaganie. Organizatorem jest Dzienny Dom Pomocy. 
Wolontariuszy nominowały szkoły, instytucje i organizacje pozarządowe. Laureatką konkursu w kategorii „najlepszy wolontariusz w organizacji” została Anna Zając działająca w Fundacji „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim”.

 

Już po raz szósty wybrano Wolontarusza Roku. Najlepsi wolontariusze roku 2014 zostali wyłonieni w konkursie, który ma  promować ideę niesienia pomocy innym oraz wyróżnić osoby szczególnie zaangażowane w pomaganie. Organizatorem jest Dzienny Dom Pomocy. 
Wolontariuszy nominowały szkoły, instytucje i organizacje pozarządowe. Laureatką konkursu w kategorii „najlepszy wolontariusz w organizacji” została Anna Zając działająca w Fundacji „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim”.

Kapituła konkursu doceniła codzienne wsparcie świadczone na rzecz pacjentów hospicjum i wsparcie w znoszeniu trudów nieuleczalnej choroby oraz aktywną działalność na rzecz kobiet po mastektomii i chorych na raka. W kategorii „najlepszy wolontariusz- uczeń” zwyciężyła Kinga Socha z Miejskiego Gimnazjum nr 2. Angażowanie się w działania wolontarystyczne na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, włączanie się w różnorodne akcje charytatywne oraz systematyczny wolontariat na rzecz dzieci w świetlicy prowadzonej przez siostry serafitki uzasadniały wybór dokonany przez komisję konkursową.

Kapituła przyznała także wyróżnienia, które w kategorii „najlepszy wolontariusz w organizacji” otrzymały:
Katarzyna Sikora działająca w Fundacji Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim za realizowany z sukcesem, pomimo młodego wieku, wolontariat hospicyjny;
Jolanta Kućka – Noworyta zaangażowana w działania Salezjańskiego Centrum dla Dorosłych, za prowadzenie zajęć artystycznych oraz organizację inicjatyw integrujących lokalną społeczność;
Katarzyna Kapela z 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu pomagająca poprzez świadczenie bezpłatnych usług fryzjerskich osobom, których stan zdrowia i sprawność psychomotoryczna nie pozwalają na samodzielne dotarcie do salonu fryzjerskiego.

Wyróżnienia trafiły także do wolontariuszek – uczennic. Otrzymała je Sabina Rokowska z Miejskiego Gimnazjum nr 4 za aktywny udział w akcjach wolontariackich ogólnopolskich m.in. WOŚP, Góra Grosza i lokalnych m.in. MOWP oraz realizowanie własnych inicjatyw społecznych. Doceniona została także działalność Joanny Filipowicz z Zespołu Szkół nr 1, która z zaangażowaniem wykonuje systematyczną pracę z dziećmi w przedszkolu prowadzonym przez siostry serafitki, pomaga w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych oraz wspiera wychowawców w działaniach edukacyjnych.

Komisja konkursowa przyznała także dwa wyróżnienia specjalne. Trafiły one do Sylwii Sobali z MG nr 4 oraz Jolanty Jarosz z MG nr 2 – koordynatorek wolontariatu na terenie szkół, za propagowanie idei wolontariatu, motywowanie młodzieży do działalności społecznej oraz organizowanie różnorodnych form pracy wolontariackiej.

Laureaci zostali uhonorowani podczas okolicznościowego spotkania, które odbyło się 22 grudnia. Prezydent miasta Janusz Chwierut wraz z przewodniczącą komisji konkursowej Agatą Lorek wręczyli zwycięzcom medale, dyplomy i upominki. Laureaci podzielili się swoimi doświadczeniami oraz motywacjami do podejmowania pracy społecznej. W dyskusji pojawił się także temat utworzenia Centrum Wolontariatu w Oświęcimiu przez Fundację Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy, które kompleksowo organizowałoby współpracę pomiędzy wolontariuszami, a organizacjami i instytucjami korzystającymi z ich pomocy. Prezydent zadeklarował wsparcie tej inicjatywy oraz podkreślił, iż powstanie centrum jest zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Miasta. Składając gratulacje zwycięzcom prezydent docenił wszystkich działaczy społecznych w Oświęcimiu, zarówno tych angażujących się w wielkie akcje, jak i tych którzy na co dzień pracują z potrzebującymi. Podkreślił, iż siła pomagania tkwi w ogromnym potencjale instytucji i organizacji w naszym mieście oraz wielkich sercach jego mieszkańców.