14.05.2013

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2013

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2013.

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2013.

 

Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

 

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1) mały przedsiębiorca
2) średni przedsiębiorca
3) duży przedsiębiorca

 

Warunkiem kandydowania jest złożenie pisemnego i elektronicznego wniosku o przyznanie Nagrody według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2013 r.

 

Szczegóły (m.in. regulamin, wniosek oraz dane kontaktowe) dostępne są na stronie www.businessinmalopolska.pl