23.10.2014

Małopolska Sieć Organizacji Pozarządowych – zaproszenie na spotkanie

Związek Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza wszystkie chętne organizacje pozarządowe z miasta Oświęcim na spotkanie, które będzie dotyczyło budowania Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej "Galeria Książki" w Oświęcimiu w godzinach 15:00-18:00.

Związek Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza wszystkie chętne organizacje pozarządowe z miasta Oświęcim na spotkanie, które będzie dotyczyło budowania Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej "Galeria Książki" w Oświęcimiu w godzinach 15:00-18:00.

Do udziału zachęcane są wszystkie organizacje, które:

– chcą promować swoją organizację i jej działania poprzez udział w profesjonalnej sieci NGO
– potrzebują wsparcia w poszukiwaniu partnerów, dostępu do dobrych praktyk, narzędzi usprawniających pracę
– chcą by członkowie, pracownicy i wolontariusze organizacji podnieśli kwalifikacje korzystając z bezpłatnych szkoleń i doradztwa
– chcą by ich organizacja miała swój udział w tworzeniu, realizacji i monitorowaniu polityk publicznych

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 29 października na adres: awisniewska@kolping.pl
Więcej informacji: http://kolping.pl/ oraz (12) 418 77 61, (12) 418 77 78

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego