30.06.2011

Małopolskie Wektory dla Urzędu Miasta Oświęcim

 

  

Ideą konkursu Małopolskie Wektory Współpracy jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Konkurs wyłoni najlepsze, wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w danym roku.

 

Jest to bardzo dobra okazja, by poddać ocenie tę ważną dla każdej lokalnej społeczności sferę, jaką jest angażowanie organizacji społecznych w realizację zadań publicznych.

 

Cel Konkursu:

Promowanie najlepszych przykładów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

 

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Do udziału zapraszamy każdy Urząd Miasta/Gminy oraz Starostwo Powiatowe z województwa małopolskiego.

 

Przebieg Konkursu:

 

  

Ideą konkursu Małopolskie Wektory Współpracy jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Konkurs wyłoni najlepsze, wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w danym roku.

 

Jest to bardzo dobra okazja, by poddać ocenie tę ważną dla każdej lokalnej społeczności sferę, jaką jest angażowanie organizacji społecznych w realizację zadań publicznych.

 

Cel Konkursu:

Promowanie najlepszych przykładów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

 

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Do udziału zapraszamy każdy Urząd Miasta/Gminy oraz Starostwo Powiatowe z województwa małopolskiego.

 

Przebieg Konkursu:

Nadesłane aplikacje przejdą ocenę formalną (pod względem kompletności wniosku i zgodności z tematyką konkursu) oraz dwuetapową ocenę merytoryczną. Po raz pierwszy w tym roku każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Małopolski może zarekomendować jednostkę samorządu terytorialnego!

 

I etap – kapituła oceni zasady i sposób opracowania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, różnorodność form współpracy oraz innowacyjność i efektywność współpracy.

II etap – zostaną przeprowadzone badania wśród organizacji pozarządowych współpracujących z jednostkami biorącymi udział w Konkursie na temat Programu współpracy i jego realizacji.  

 

Patronat Honorowy nad konkursem objął Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego.  

 

Zobacz stronę internetową konkursu >>>

 


 

Udział MIASTA OŚWIĘCIM  w konkursie:

– w roku 2011

– w roku 2012