10.02.2012

Masz zaległości w płaceniu czynszu, skorzystaj z programu oddłużeniowego

 Specjalny program oddłużeniowy przyjęty przez Radę Miasta w ubiegłym roku, wszedł w życie. Mieszkańcy Oświęcimia, którzy mają zaległości czynszowe wobec Zarządu Budynków Mieszkalnych mogą już z niego skorzystać. 
Zadłużenia mieszkań komunalnych to istotny problem nie tylko dla samych zadłużonych, ale również dla miasta.

Czynszu nie płaci spora grupa lokatorów, a zadłużenie z tego tytułu wynosi ponad 5,7 mln, a odsetki stanowią kolejne 2,5 mln.

 Specjalny program oddłużeniowy przyjęty przez Radę Miasta w ubiegłym roku, wszedł w życie. Mieszkańcy Oświęcimia, którzy mają zaległości czynszowe wobec Zarządu Budynków Mieszkalnych mogą już z niego skorzystać. 
Zadłużenia mieszkań komunalnych to istotny problem nie tylko dla samych zadłużonych, ale również dla miasta.

Czynszu nie płaci spora grupa lokatorów, a zadłużenie z tego tytułu wynosi ponad 5,7 mln, a odsetki stanowią kolejne 2,5 mln.

W sumie zadłużone są 1192 lokale mieszkalne. Do tego dochodzą jeszcze 192 mieszkania po wykonanych eksmisjach. Przewidziane w programie oddłużeniowym umorzenie jest jednorazowe.

 

– Z danych, jakimi dysponuje ZBM widać, że sytuacja jest poważna. Konieczne jest podjęcie odpowiednich działań i udzielenie pomocy tym osobom, które z różnych względów, najczęściej z uwagi na sytuację materialną lub zdrowotną nie są w stanie płacić czynszu. Program dotyczy mieszkańców, którzy nie posiadają wysokich dochodów – zaznacza Maria Pędrak, zastępca prezydenta miasta.

 

Przystępując do tego programu lokatorzy będą mogli uzyskać częściowe umorzenie zadłużenia, odsetek lub innych kosztów. Z kolei miasto odzyska część zaległych należności i uzyska większe wpływy z tytułu regulowania bieżących należności, a także ograniczy koszty sądowe. 

– Z programu mogą skorzystać Ci mieszkańcy miasta, którzy mają zaległości na dzień 30 listopada 2011 roku, zalegają z zapłatą należności za co najmniej trzy pełne okresy płatności i uznają wysokość zadłużenia wyliczoną na wspomniany dzień 30 listopada. Wniosek o przystąpieniu do programu oddłużeniowego należy złożyć do 30 kwietnia 2012 roku wraz z wymaganymi dokumentami – wyjaśnia Maria Pędrak.
Inne dodatkowe warunki to zgoda na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez uprawnionych pracowników MOPS, a także utrzymanie mieszkania w należytym stanie i przestrzeganie regulaminu porządku domowego.

Osoby ubiegające się o włączenie do programu powinny wykazać się średnim miesięcznym dochodem brutto na osobę w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie większym niż do 80 proc. najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych, w przypadku gospodarstw jednoosobowych do 110 proc. najniższej emerytury.

Pierwsza możliwość w programie to umorzenie zaległości w wysokości 50 proc. – w przypadku jednorazowej spłaty drugiej połowy zadłużenia i regularnego wnoszenia opłat przez 12 miesięcy od daty złożenia wniosku do przystąpienia do programu. Drugie rozwiązanie przewidujące umorzenie w wysokości 35 proc. przewiduje spłatę zadłużenia w maksymalnie 12 ratach miesięcznych i regularnego wnoszenia opłat bieżących przez ten okres. Kolejne zakłada umorzenie w wysokości 30 proc. w przypadku dokonania w okresie 6 miesięcy od złożenia wniosku zamiany zajmowanego mieszkania na inne w zasobach miasta o niższym czynszu i standardzie, mniejszej powierzchni użytkowej i spłacie pozostałej części zadłużenia oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych.

Ponadto jest propozycja umorzenia odsetek od zadłużenia. W wersji w wysokości 100 proc. po spłacie należności głównej jednorazowo lub w 6 miesięcznych ratach. Drugi wariant zakłada umorzenie w wysokości 50 proc. odsetek od zadłużenia po spłacie należności głównej w 12 ratach miesięcznych i regularnym płaceniu bieżących opłat w tym okresie. Najemca mieszkania komunalnego, który skorzysta z programu nie będzie mógł wykupić mieszkania od miasta w okresie 5 lat.

Zadłużenie można też odpracować. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Zarządzie Budynków Mieszkalnych.