03.09.2015

Medal Miasta, nagrody i wyróżnienia z okazji Święta Miasta

 

W Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się wczoraj uroczysta sesja z okazji Święta Miasta, ustanowionego na pamiątkę wydarzeń z 3 września 1291 roku, kiedy to książę cieszyński Mieszko I potwierdził posiadane już przez Oświęcim prawa miejskie. – Takie daty, jak 3 września 1291 roku, wyznaczające ważne wydarzenia w historii miasta, stanowią i tworzą jego tożsamość. Podobnie jak ślady bogatej przeszłości, których w naszym mieście nie brakuje oraz ludzi, którzy na przestrzeni wieków kształtowali Oświęcim, podejmując wyzwania i biorąc odpowiedzialność za jego losy i rozwój – mówił prezydent Janusz Chwierut podczas okolicznościowego przemówienia.

 

W Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się wczoraj uroczysta sesja z okazji Święta Miasta, ustanowionego na pamiątkę wydarzeń z 3 września 1291 roku, kiedy to książę cieszyński Mieszko I potwierdził posiadane już przez Oświęcim prawa miejskie. – Takie daty, jak 3 września 1291 roku, wyznaczające ważne wydarzenia w historii miasta, stanowią i tworzą jego tożsamość. Podobnie jak ślady bogatej przeszłości, których w naszym mieście nie brakuje oraz ludzi, którzy na przestrzeni wieków kształtowali Oświęcim, podejmując wyzwania i biorąc odpowiedzialność za jego losy i rozwój – mówił prezydent Janusz Chwierut podczas okolicznościowego przemówienia.

– Również obecne czasy stawiają przed nami kolejne wyzwania, którym wspólnie jako społeczność musimy sprostać – zaznaczył. Zaliczył do nich inwestycje drogowe poprawiające komunikację w mieście, przebudowę krytej pływalni, budownictwo mieszkaniowe, rozwój gospodarczy miasta. Wspomniał o nowej inwestycji Synthosu oraz innych firm, które lokują swoje przedsięwzięcia w Oświęcimiu, w tym w Miejskiej Strefie Aktywności Gospodarczej i Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

– Przy zapewnieniu stabilnych finansów jesteśmy na drodze szybkiego rozwoju, nie tylko za sprawą inwestycji, ale też dzięki przedsiębiorczości naszych mieszkańców, którzy wiedzą, że systematyczną pracą, konsekwentnym, wspólnym działaniem można zrobić wiele dobrego dla naszego miasta. Mam nadzieję, że tak jak dzisiaj czytamy na kartach historii o świetności Oświęcimia na przestrzeni wieków, tak również nasze obecne wspólne działania wpiszą się pozytywnie w kroniki miasta – podkreślił prezydent.

 

Tradycyjnie w tym dniu honorowane są osoby szczególnie zasłużone dla miasta. W tym roku Medalem Miasta została wyróżniona Apolonia Maj, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Tegoroczna uroczysta sesja zbiegła się z ogłoszonym przez Radę Miasta rokiem św. Jana Bosko oraz Liceum im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu. Statuetki i tytuł ,,Ambasadora Oświęcimia Miasta Pokoju” odebrały więc: Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego oraz Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu.

Nagrodą miasta Oświęcimia w dziedzinie kultury została wyróżniona Maria Kwaśniak

Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Joker”Aleksandrę Byra i Dominika Ocylok otrzymały nagrody za znaczące osiągnięcia oraz czołowe miejsca i tytuły w imprezach o charakterze ogólnopolskim.

Wręczone zostały odznaki ,,Zasłużony dla Sportu Oświęcimskiego” z okazji przypadającego w tym roku 50-lecia łyżwiarstwa figurowego w mieście. Otrzymały je: Zofia Homa, Maria Rydzoń, Małgorzata Trzop, Mateusz Chruściński, Zdzisław Kozaczek, Tomasz Mydlarz, Jan Szlachta,  Agata Błachut-Stoczek, Ewa Lofek, Iwona Mydlarz-Chruścińska, Halina Paszuda, Małgorzata Tokarz, Maria Smardzewska i Jan Wikłacz.

Z okazji Święta Miasta zyczenia przesłali: Beata Szydło poseł na Sejm RP oraz Marek Sowa marszałek województwa malopolskiego.

Uroczystą sesję zakończył koncert Warszawskiego Duetu Akordeonowego,