21.02.2013

Miasto dba o ekologię. Dotacje do pieców, solarów i przydomowych oczyszczalni ścieków


Miasto przygotowało zasady dofinansowania wymiany starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze i montaż solarów oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub przyłączy przez właścicieli domów jednorodzinnych. Pakiet ekologicznych uchwał został przyjęty na styczniowej sesji Rady Miasta. Wnioski będzie można składać już od najbliższego poniedziałku – 25 lutego. Decyduje kolejność złożenia kompletnych dokumentów, ponieważ w budżecie miasta jest określona pula środków na dotacje ekologiczne w wysokości 200 tys. zł.
-Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców do korzystania z ekologicznych źródeł ciepła i wyeliminowania zanieczyszczeń powietrza  ale też uregulować gospodarkę wodno-ściekową – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Zresztą takich działań oczekiwali sami mieszkańcy – dodaje.


Miasto przygotowało zasady dofinansowania wymiany starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze i montaż solarów oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub przyłączy przez właścicieli domów jednorodzinnych. Pakiet ekologicznych uchwał został przyjęty na styczniowej sesji Rady Miasta. Wnioski będzie można składać już od najbliższego poniedziałku – 25 lutego. Decyduje kolejność złożenia kompletnych dokumentów, ponieważ w budżecie miasta jest określona pula środków na dotacje ekologiczne w wysokości 200 tys. zł.
-Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców do korzystania z ekologicznych źródeł ciepła i wyeliminowania zanieczyszczeń powietrza  ale też uregulować gospodarkę wodno-ściekową – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Zresztą takich działań oczekiwali sami mieszkańcy – dodaje.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą liczyć na dofinansowanie od 3 do 5 tys. zł. w przypadku likwidacji kotłów węglowych i ich zamianę na ekologiczne źródła ciepła. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju pieca i będzie się kształtować: do 4 tys. zł przy wymianie kotła węglowego na kocioł węglowy niskoemisyjny z podajnikiem, do 5 tys. zł przy wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, do 3 tys. zł przy wymianie kotła węglowego na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wysoki parametr. Mieszkańcy planujący montaż kolektorów słonecznych mogą liczyć na dotację nie większą niż 5 tys. zł. W przypadku budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 2, 5 tys. zł. 

Wnioski będzie można otrzymać w Wydziale Gospodarki Miejskiej lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.oswiecim.pl baner jak załatwić i złożyć na dzienniku podawczym w głównym budynku Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2. Druki wniosków będą dostępne dopiero od piątku 22 lutego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Miejskiej Referat Ochrony Środowiska tel. 033 842 91 23.