16.09.2011

Miasto dofinansowuje usuwanie niebezpiecznego azbestu

Urząd Miasta w Oświęcimiu dysponuje środkami finansowymi na wywóz niebezpiecznego azbestu. – Mieszkańcy miasta, którzy  planują usunąć elementy zawierające szkodliwy azbest np. z pokryć dachowych, elewacji budynków mogą otrzymać dofinansowanie – informuje Maria Pędrak zastepca prezydenta Oświęcimia. –  Z wnioskami mogą występować także właściciele budynków jednorodzinnych, administratorzy budynków wielorodzinnych, zarządcy, szkoły czy inne instytucje – dodaje.

Urząd Miasta w Oświęcimiu dysponuje środkami finansowymi na wywóz niebezpiecznego azbestu. – Mieszkańcy miasta, którzy  planują usunąć elementy zawierające szkodliwy azbest np. z pokryć dachowych, elewacji budynków mogą otrzymać dofinansowanie – informuje Maria Pędrak zastepca prezydenta Oświęcimia. –  Z wnioskami mogą występować także właściciele budynków jednorodzinnych, administratorzy budynków wielorodzinnych, zarządcy, szkoły czy inne instytucje – dodaje.

Wniosek należy złożyć do Urzędu Miasta. Odbiór odpadów realizowany jest według kolejności pisemnych zgłoszeń mieszkańców do wyczerpania środków finansowych. W tegorocznym budżecie miasta jest  20 tys. zł na pokrycie kosztów usuwania i zagospodarowania odpadów azbestowych. Pakowaniem, transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych zajmuje się Zakład Usług Komunalnych.
Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Miejskiej tel. 33 8429123