16.03.2015

Miasto oddaje gminie prowadzenie opieki zdrowotnej we Włosienicy i Grojcu

Miasto Oświęcim zamierza wypowiedzieć porozumienie gminie Oświęcim dotyczące organizacji podstawowej służby zdrowia. Projekt uchwały w tej sprawie został skierowany pod obrady Rady Miasta. Ośrodki zdrowia we Włosienicy i Grojcu, funkcjonujące dotąd w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego, zostaną z niego wyłączone.

Miasto Oświęcim zamierza wypowiedzieć porozumienie gminie Oświęcim dotyczące organizacji podstawowej służby zdrowia. Projekt uchwały w tej sprawie został skierowany pod obrady Rady Miasta. Ośrodki zdrowia we Włosienicy i Grojcu, funkcjonujące dotąd w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego, zostaną z niego wyłączone.

Porozumienie pomiędzy miastem, a gminą Oświęcim zostało zawarte w 1999 roku. W myśl jego zapisów Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego zapewniał opiekę medyczną w czterech ośrodkach zdrowia w mieście oraz dwóch w gminie Oświęcim. – Funkcjonowanie opieki zdrowotnej w obecnym kształcie nie przystaje do dzisiejszych realiów – mówi prezydent. – W związku z coraz większą konkurencją podmiotów niepublicznych miasto musi się skupić na zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców, szczególnie na poprawie dostępności do lekarzy rodzinnych. Ochrona zdrowia należy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych każdej z gmin. Przychodnie we Włosienicy i Grojcu są majątkiem gminy wiejskiej Oświęcim, która może na ich bazie utworzyć własny gminny ośrodek zdrowia, tak jak ma to miejsce w ościennych gminach – wyjaśnia. 

Sprawę analizowała w ubiegłym roku Rada Społeczna Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, która podjęła uchwałę o wystąpieniu do prezydenta z wnioskiem o wypowiedzenie porozumienia z gminą. Sami lekarze przyznają, że konieczna jest restrukturyzacja w ZLA.Ważnym argumentem jest rachunek ekonomiczny. Nie jest tajemnicą, że oba gminne ośrodki zdrowia generują wysokie straty, które Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego pokrywa z przychodów uzyskiwanych w miejskich przychodniach. Zapewnienie mieszkańcom sprawnie działającej służby zdrowia wymaga ograniczenia w pierwszej kolejności działalności deficytowej. 

Mieszkańcy Włosienicy napisali niedawno petycję do prezydenta miasta o przywrócenie działalności w tej przychodni. – Nie chcemy ograniczać władzom gminy Oświęcim możliwości działania na rzecz organizacji własnej służby zdrowia. Dlatego złożyłem stosowny projekt uchwały o wypowiedzeniu porozumienia – mówi Janusz Chwierut.

Stanowisko miasta zostało przedstawione wójtowi gminy Oświęcim i radnym na spotkaniu w miniony piątek.