21.10.2015

Miasto podejmuje interwencję w sprawie wstrząsów

 
Kolejny silny wstrząs był wczoraj mocno odczuwalny w Oświęcimiu. Doszło do niego około 22.20 w Zakładzie Górniczym Janina. Ta sytuacja nie mogła pozostać bez reakcji władz miasta. Prezydent Janusz Chwierut zwrócił się do Witolda Kasperkiewicza dyrektora ds. technicznych ZG o informacje na temat skali zjawiska, jego przyczyn i zakresu oddziaływania na budynki znajdujące się w mieście. – Powtarzające się wstrząsy budzą zrozumiałe i bardzo duże zaniepokojenie mieszkańców. Bardzo ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa jest informowanie o możliwych niebezpiecznych zjawiskach oraz wyjaśnianie ich przyczyn i skutków.

 
Kolejny silny wstrząs był wczoraj mocno odczuwalny w Oświęcimiu. Doszło do niego około 22.20 w Zakładzie Górniczym Janina. Ta sytuacja nie mogła pozostać bez reakcji władz miasta. Prezydent Janusz Chwierut zwrócił się do Witolda Kasperkiewicza dyrektora ds. technicznych ZG o informacje na temat skali zjawiska, jego przyczyn i zakresu oddziaływania na budynki znajdujące się w mieście. – Powtarzające się wstrząsy budzą zrozumiałe i bardzo duże zaniepokojenie mieszkańców. Bardzo ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa jest informowanie o możliwych niebezpiecznych zjawiskach oraz wyjaśnianie ich przyczyn i skutków.

Zadanie to powinno być realizowane przy ścisłej współpracy lokalnego samorządu z instytucjami prowadzącymi działalność, która może doprowadzić do wystepowania ewentualnych szkód, np. górniczych. Takie działania pozwolą zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, co jest nadrzędnym celem dla funkcjonowania  każdej społeczności- napisał prezydent. Jednocześnie prosi dyrekcję kopalni o określenie procedury zgłaszania ewentualnych szkód przez mieszkańców miasta.