02.05.2012

Miasto pomaga w usuwaniu azbestowych odpadów


W Oświęcimiu można za darmo pozbyć się azbestu. Miasto finansuje odbiór i utylizację tych niebezpiecznych dla zdrowia odpadów.
Od 2003 roku Urząd Miasta pomaga mieszkańcom w usuwaniu odpadów azbestowych. W ciągu ostatnich 9 lat zbiórki usunięto w mieście aż 857 ton azbestu, głównie z płyt eternitowych do pokrycia dachów czy elewacji.

 


W Oświęcimiu można za darmo pozbyć się azbestu. Miasto finansuje odbiór i utylizację tych niebezpiecznych dla zdrowia odpadów.
Od 2003 roku Urząd Miasta pomaga mieszkańcom w usuwaniu odpadów azbestowych. W ciągu ostatnich 9 lat zbiórki usunięto w mieście aż 857 ton azbestu, głównie z płyt eternitowych do pokrycia dachów czy elewacji.

 

W tym roku miasto ma 36 tys. zł na wywóz niebezpiecznego azbestu, w tym 18 tys. zł pozyskane od Starostwa Powiatowego.

Mieszkańcy, którzy planują usunąć elementy zawierające szkodliwy azbest powinni złożyć wniosek do urzędu. Dotyczy to również właścicieli budynków jednorodzinnych, administratorów budynków wielorodzinnych, zarządców, szkół czy innych instytucji. 

Odbiór odpadów realizowany jest według kolejności pisemnych zgłoszeń mieszkańców do wyczerpania środków finansowych. Pakowaniem, transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych zajmuje się specjalistyczna firma.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Miejskiej tel. 33 8429123.