10.05.2016

Miasto poszukuje osób do oprowadzania zagranicznych gości podczas Diecezjalnych Dni Młodzieży

 

Oświęcim znajduje się w centrum zainteresowania młodych pielgrzymów, którzy przyjadą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Grupy z diecezji bielsko – żywieckiej będą w Oświęcimiu od 20 do 23 lipca. Dla nich przygotowano specjalne trasy zwiedzania miasta. Urząd Miasta Oświęcim poszukuje osób, które będą oprowadzać pielgrzymów. Kandydatów na opiekunów grup, którzy nadeślą zgłoszenia czeka test lub rozmowa weryfikacyjna. Jej wynik będzie podstawą do zawarcia z umowy cywilno – prawnej.

 

Oświęcim znajduje się w centrum zainteresowania młodych pielgrzymów, którzy przyjadą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Grupy z diecezji bielsko – żywieckiej będą w Oświęcimiu od 20 do 23 lipca. Dla nich przygotowano specjalne trasy zwiedzania miasta. Urząd Miasta Oświęcim poszukuje osób, które będą oprowadzać pielgrzymów. Kandydatów na opiekunów grup, którzy nadeślą zgłoszenia czeka test lub rozmowa weryfikacyjna. Jej wynik będzie podstawą do zawarcia z umowy cywilno – prawnej.

Osoby zainteresowane współpracą z Urzędem Miasta powinny spełniać następujące kryteria:
– mieć ukończone 18 lat
– znać język angielski na poziomie min. B2
– znać topografię Oświęcimia 
– mile widziana znajomość języka francuskiego i włoskiego
– mile widziana znajomość historii miasta oraz wiedza o aktualnych działaniach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych miasta
– mile widziane uprawnienia pilota oraz doświadczenie w obsłudze grup turystycznych.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie kwestionariusza osobowego, a następnie dostarczenie na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 lub przesłanie pocztą do10 maja 2016 roku.

Przesłanie wypełnionego kwestionariusza do Urzędu Miasta Oświęcim nie jest równoznaczne
z podjęciem współpracy przez Urząd Miasta Oświęcim z osobą wysyłającą zgłoszenie.

Wśród osób, które nadeślą zgłoszenia zostanie przeprowadzony test lub rozmowa weryfikacyjna. Jej wynik będzie podstawą do zawarcia z kandydatem umowy cywilno – prawnej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 33 842 91 47 lub e-mail: joanna.wija@um.oswiecim.pl