31.01.2013

Miasto przejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi

 

Od 1 lipca 2013 roku miasto przejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi. Wcześniej zawarte umowy z firmami na wywóz odpadów stracą ważność, a mieszkańcy będą płacić rachunki za śmieci do Urzędu Miasta w Oświęcimiu.

Na przygotowanie do zmiany mieszkańcy mają jeszcze 6 miesięcy, bowiem nowe przepisy wejdą w życie po 1 lipca. Już teraz jednak warto się z nimi zapoznać, bo deklaracje o tym, czy w danym gospodarstwie domowych odpady będą segregowane czy niesegregowane powinny trafić do urzędu do 15 marca.

Właściciele domów jednorodzinnych składają je sami do urzędu. Zaś mieszkańcy bloków deklaracje cząstkowe powinni złożyć u administratora, który zbiorcze dane przekaże do magistratu.

 

Od 1 lipca 2013 roku miasto przejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi. Wcześniej zawarte umowy z firmami na wywóz odpadów stracą ważność, a mieszkańcy będą płacić rachunki za śmieci do Urzędu Miasta w Oświęcimiu.

Na przygotowanie do zmiany mieszkańcy mają jeszcze 6 miesięcy, bowiem nowe przepisy wejdą w życie po 1 lipca. Już teraz jednak warto się z nimi zapoznać, bo deklaracje o tym, czy w danym gospodarstwie domowych odpady będą segregowane czy niesegregowane powinny trafić do urzędu do 15 marca.

Właściciele domów jednorodzinnych składają je sami do urzędu. Zaś mieszkańcy bloków deklaracje cząstkowe powinni złożyć u administratora, który zbiorcze dane przekaże do magistratu.

Za segregowanie odpadów będziemy płacić 9,50 zł od osoby. Mieszkańcy, którzy zdecydują się wyrzucać odpady niesegregowane zapłacą już 12,50 zł od osoby. Opłaty będą pobierane w cyklu kwartalnym.

Oprócz śmieci tak jak do tej pory odbierane będą też tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, odpady ulegające biodegradacji ( trawa), odpady wielkogabarytowe, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpady niebezpieczne i budowlane. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywał w systemie objazdowym dwa razy w roku tj. w marcu i we wrześniu, wg trasy obejmującej poszczególne osiedla, czy też ulice. Również dwa razy do roku w kwietniu i październiku odbierane będą odpady niebezpieczne tj. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory. W centralnych punktach miasta ustawione zostaną mobilne punkty zbiórki odpadów, gdzie będzie można wyrzucić odpady niebezpieczne. Mieszkańcy będą też mogli nieodpłatnie pozbyć się odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 0,2 Mg (tony) na osobę.

Pierwszą opłatę za śmieci według nowych stawek należy wnieść do 15 września 2013 roku, będzie ona obejmowała okres od 1 lipca do 30 września br. Kolejne płatności powinny być wnoszone w okresach kwartalnych bez wezwania tj.:
– za I kwartał do dnia 15 marca danego roku,
– za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku,
– za III kwartał do dnia 15 września danego roku,
– za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.
Mieszkańcy z bloków wielorodzinnych opłaty będą ponosić w czynszu odprowadzanym do administratora. Zaś właściciele domów jednorodzinnych mogą płacić w kasie urzędu lub bezpośrednio na konto urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pokój nr 23, tel. 33-8429123 lub 33-8429173. Wydana została też specjalna książeczka o zmianach w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Osoby zainteresowane mogą ją otrzymać u administratorów zasobów mieszkaniowych lub w Wydziale Gospodarki Miejskiej.

  Na stronie internetowej Urzędu Miasta można znaleźć druki deklaracji oraz niezbędne informacje przydatne mieszkańcom  web. um.oswiecim.pl/odpadykomunalne