03.07.2012

Miasto stawia na estetykę. Trwa wymiana altan śmietnikowych.

 

Stare i zniszczone altany śmietnikowe zostały w ostatnim czasie wymienione przez Zakład Usług Komunalnych.

Nowe, funkcjonalne obiekty pojawiły się na ul. Lehnerta i Staszica. W dalszej kolejności wymieniane będą sukcesywnie także w innych częściach miasta. – Od przyszłego roku miasto będzie zarządzało odpadami komunalnymi. Dlatego te stare i niefunkcjonalne altany chcemy wymienić na nowe, zgodnie z opracowanym projektem – mówi Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.

 

 

Stare i zniszczone altany śmietnikowe zostały w ostatnim czasie wymienione przez Zakład Usług Komunalnych.

Nowe, funkcjonalne obiekty pojawiły się na ul. Lehnerta i Staszica. W dalszej kolejności wymieniane będą sukcesywnie także w innych częściach miasta. – Od przyszłego roku miasto będzie zarządzało odpadami komunalnymi. Dlatego te stare i niefunkcjonalne altany chcemy wymienić na nowe, zgodnie z opracowanym projektem – mówi Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.

 

 – Z trzech altan w rejonie Lehnerta można już korzystać. Kolejne do października powstaną w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Budowlanych i osiedla rtm. Pileckiego – dodaje.

Wymiana altan wymagała również odnowienia nawierzchni i poprawienia dojazdów dla samochodów odbierających odpady. Obok posadzono krzewy. W przypadku ul. Lehnerta jest to tuja szmaragdowa.

Altany są zamykane na klucze, co poprawia estetykę otoczenia. Eliminuje również przebywanie w nich osób niepożądanych oraz podrzucanie odpadów przez osoby nieuprawnione.