09.02.2012

Miasto wsparło działania w zakresie zdrowia, sportu, kultury i opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Na organizację przedsięwzięć przygotowanych przez stowarzyszenia  i organizacje pozarządowe  przeznaczono ponad 1,12 mln.
Na ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku konkurs złożono 98 ofert z czego 6 odrzucono z powodów merytorycznych.

Miasto dofinansowało działania przygotowane przez 55 organizacji z sektora ngo.
 Najwięcej pieniędzy, bo ponad 395 tys. zł przyznano na sport, w tym szkolenie sportowe oraz imprezy.

Na organizację przedsięwzięć przygotowanych przez stowarzyszenia  i organizacje pozarządowe  przeznaczono ponad 1,12 mln.
Na ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku konkurs złożono 98 ofert z czego 6 odrzucono z powodów merytorycznych.

Miasto dofinansowało działania przygotowane przez 55 organizacji z sektora ngo.
 Najwięcej pieniędzy, bo ponad 395 tys. zł przyznano na sport, w tym szkolenie sportowe oraz imprezy.

Znaczne środki w wysokości ponad 358 tys. zł pozwolą na podjęcie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Na ochronę zdrowia organizacje otrzymały ponad 107 tys. zł. Miasto zadbało również o schronisko dla zwierząt, przeznaczając na jego prowadzenie ponad 118 tys. zł.

 

Wsparcie otrzymały też organizacje zajmujące się kulturą, turystyką.

Ponad 63 tys. zł trafi do stowarzyszeń zajmujących się wsparciem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Przyznane kwoty dotacji:
•ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby – 107.370
•pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 63.687|
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- 358.100
•wypoczynek dzieci i młodzieży – 54.830
• kultury fizyczna: 395.640 zł
szkolenie sportowe – 350.640
imprezy sportowe – 45 tys.
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury – 19.630
• turystyka i krajoznawstwo – 2 tys.
•opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 121.736 tys. zł w tym opieka nad bezdomnymi kotami – 3 tys. zł oraz utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim -118.736 )