29.01.2014

Miasto wspiera organizacje pozarządowe

Ponad 1,35 mln zł trafi do oświęcimskich organizacji pozarządowych. Pieniądze zostaną wykorzystane na działania w zakresie ochrony zdrowia, sportu i kultury, wypoczynek letni i zmowy oraz zapobiegania patologiom i uzależnieniom.
Najwięcej pieniędzy, bo ponad 440. 553 tys. zł przyznano na sport w tym szkolenie sportowe oraz organizację imprez i zawodów. Największą dotację w wysokości 100 tys. zł otrzymał KS Soła na szkolenie sportowe w piłce nożnej. Znaczne środki w wysokości ponad 393 tys. zł pozwolą na podjęcie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ponad 1,35 mln zł trafi do oświęcimskich organizacji pozarządowych. Pieniądze zostaną wykorzystane na działania w zakresie ochrony zdrowia, sportu i kultury, wypoczynek letni i zmowy oraz zapobiegania patologiom i uzależnieniom.
Najwięcej pieniędzy, bo ponad 440. 553 tys. zł przyznano na sport w tym szkolenie sportowe oraz organizację imprez i zawodów. Największą dotację w wysokości 100 tys. zł otrzymał KS Soła na szkolenie sportowe w piłce nożnej. Znaczne środki w wysokości ponad 393 tys. zł pozwolą na podjęcie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tu największe pieniądze otrzymało Stowarzyszenie Szansa na zajęcia w świetlicach ponad 150 tys. zł.

Na ochronę i promocję zdrowia organizacje otrzymały ponad 136 tys. zł. Lwią część tej dotacji w wysokości 120 tys. zł dostało Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych Promyk. Miasto zadbało również o schronisko dla zwierząt, przeznaczając na jego prowadzenie ponad 146 tys. zł. Wsparcie w wysokości 60 tys. zł otrzymały też stowarzyszenia zajmujące się kulturą i turystyką. Kwotą 13 tys. zł zostaną dofinansowane dwa duże projekty Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży: Krakowski Salon Poezji i Alternatywna Scena. Ponad 107 tys. zł przyznano na wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym blisko 70 tys. zł dla Stacji Opieki Caritas przy parafii WNMP. Ponad 59 tys. zł jest na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży.

Przyznane kwoty dotacji:
•ochrona i promocja zdrowia – 136.495,00
•pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 107.261,00
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- 393.560,00
•wypoczynek dzieci i młodzieży (ferie i wakacje)–59.130
• kultura fizyczna ( szkolenie sportowe i organizacja zawodów) – 440.553,00
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury – 60.000,00
• turystyka i krajoznawstwo – 12.240,00
•opieka nad bezdomnymi zwierzętami ( schronisko – 146.225,00, bezdomne koty -3.000,00) – 149.225 tys. zł