09.05.2013

Międzynarodowi eksperci będą rozmawiać w Oświęcimiu o prawach człowieka

16 maja w Oświęcimiu w Galerii Książki odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka do Pokoju. To spotkanie na którym międzynarodowi eksperci z zakresu praw człowieka formułują zarys deklaracji ONZ w sprawie prawa człowieka do życia do pokoju. Pomocne będą informacje i dane z krajów Europy wschodniej.

Jednym z punktów konferencji będzie prezentacja i przyjęcie Oświęcimskiej Deklaracji Praw Człowieka do Pokoju.

16 maja w Oświęcimiu w Galerii Książki odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka do Pokoju. To spotkanie na którym międzynarodowi eksperci z zakresu praw człowieka formułują zarys deklaracji ONZ w sprawie prawa człowieka do życia do pokoju. Pomocne będą informacje i dane z krajów Europy wschodniej.

Jednym z punktów konferencji będzie prezentacja i przyjęcie Oświęcimskiej Deklaracji Praw Człowieka do Pokoju.

Oprócz Oświęcimia goście seminarium będą jeszcze w Płońsku i Wieluniu, które podobnie jak nasze miasto należą do miast Orędowników Pokoju.
Konferencja w Oświęcimiu będzie podzielona na trzy sesje: I. Indywidualny wymiar ludzkiego prawa do pokoju, II. Zbiorowy wymiar pokoju, III.Obowiązki zainteresowanych stron w realizacji praw człowieka do pokoju. Opcje mechanizmu monitorowania przyszłej deklaracji.

Organizatorem przedsięwzięcia są Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Hiszpańskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Praw Człowieka, Międzynarodowe Obserwatorium Praw Człowieka oraz Uniwersytet Abbota Oliby z Barcelony przy wsparciu Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju oraz Światowej Rady Kościołów.

Przygotowany przez ekspertów zarys deklaracji na temat praw człowieka do pokoju ma być prezentowany przed Radą Praw Człowieka podczas jej XVII sesji.