04.05.2016

Mieszkańcy Oświęcimia manifestowali radość i przywiązanie do historii podczas święta Konstytucji 3 maja

 
Uroczystości 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Oświęcimiu rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny. Potem uczestnicy uroczystości w biało-czerwonej paradzie przeszli na plac Tadeusza Kościuszki, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów. Wiązanki kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza składali posłowie, przedstawiciele władz miasta, powiatu, gminy, organizacji, stowarzyszeń, instytucji oraz szkół. 

W okolicznościowym przemówieniu prezydent Oświęcimia nawiązał do 3 maja 1791, który był dla naszych przodków dniem wielkiej świetności. –  Dzisiaj my mieszkańcy Oświęcimia zgromadzeni na placu Tadeusza Kościuszki manifestujemy naszą radość, patriotyzm i przywiązanie do historii. Swoją obecnością oddajemy hołd tym, którzy chcieli Polski silnej i nowoczesnej, która mogłaby obronić zagrożoną wówczas suwerenność i niepodległość –podkreślił prezydent.

 

 

 
Uroczystości 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Oświęcimiu rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny. Potem uczestnicy uroczystości w biało-czerwonej paradzie przeszli na plac Tadeusza Kościuszki, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów. Wiązanki kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza składali posłowie, przedstawiciele władz miasta, powiatu, gminy, organizacji, stowarzyszeń, instytucji oraz szkół. 

W okolicznościowym przemówieniu prezydent Oświęcimia nawiązał do 3 maja 1791, który był dla naszych przodków dniem wielkiej świetności. –  Dzisiaj my mieszkańcy Oświęcimia zgromadzeni na placu Tadeusza Kościuszki manifestujemy naszą radość, patriotyzm i przywiązanie do historii. Swoją obecnością oddajemy hołd tym, którzy chcieli Polski silnej i nowoczesnej, która mogłaby obronić zagrożoną wówczas suwerenność i niepodległość –podkreślił prezydent.