18.04.2012

Mieszkańcy Starych Stawów doczekali się przebudowy ulicy Zagrodowej

Rozpoczyna się przebudowa ulicy Zagrodowej na osiedlu Stare Stawy. Tablice informacyjne o objazdach w związku z czasowym wyłączeniem drogi pojawiły się już w tej części miasta.

Najpierw robotnicy usuną starą nawierzchnię asfaltową, by później przystąpić do kolejnych robót związanych z poszerzeniem ulicy do 5 metrów i wykonaniem nowej nawierzchni.

Wjazdy bramowe z kostki brukowej zostaną doprowadzone do każdej posesji. W północnej części na wysokości domków jednorodzinnych powstanie chodnik.

Rozpoczyna się przebudowa ulicy Zagrodowej na osiedlu Stare Stawy. Tablice informacyjne o objazdach w związku z czasowym wyłączeniem drogi pojawiły się już w tej części miasta.

Najpierw robotnicy usuną starą nawierzchnię asfaltową, by później przystąpić do kolejnych robót związanych z poszerzeniem ulicy do 5 metrów i wykonaniem nowej nawierzchni.

Wjazdy bramowe z kostki brukowej zostaną doprowadzone do każdej posesji. W północnej części na wysokości domków jednorodzinnych powstanie chodnik.

W tym miejscu zrobione zostaną też zatoki postojowe, gdzie będzie miejsca na ponad 40 samochodów. Ulica zostanie odwodniona. Oczyszczony zostanie również rów melioracyjny na całej długości drogi.

 
Inwestycja obejmuje przebudowę 450 metrowego odcinka ulicy Zagrodowej od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. 11 Listopada.

O modernizację ulicy mieszkańcy Starych Stawów wnioskowali od wielu lat. Ulica była zbyt wąska, pełna dziur, bez chodników, co było przedmiotem narzekań nie tylko kierowców ale też pieszych.

Przebudowa ulicy Zagrodowej będzie kosztowała 920 tys. zł i zgodnie z umową ma zakończyć się pod koniec lipca.