23.09.2013

Mieszkańcy z ul. Broniewskiego będą mieli parkingi

 Na osiedlu Chemików przebudowywana jest ulica Broniewskiego, która znajduje się pomiędzy drogami powiatowymi: ul. Dąbrowskiego, Słowackiego, Tysiąclecia i Śniadeckiego. Inwestycja jest prowadzona w cyklu dwuletnim a jej koszt to ponad 1,9 mln zł. Wykonawca zakłada, że w tym roku powstaną tu parkingi. – To długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców tej części osiedla Chemików – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Po kilku latach projektowania, przeprowadzania uzgodnień uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i przystąpiliśmy do prac na tej ulicy – dodaje.

 Na osiedlu Chemików przebudowywana jest ulica Broniewskiego, która znajduje się pomiędzy drogami powiatowymi: ul. Dąbrowskiego, Słowackiego, Tysiąclecia i Śniadeckiego. Inwestycja jest prowadzona w cyklu dwuletnim a jej koszt to ponad 1,9 mln zł. Wykonawca zakłada, że w tym roku powstaną tu parkingi. – To długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców tej części osiedla Chemików – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Po kilku latach projektowania, przeprowadzania uzgodnień uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i przystąpiliśmy do prac na tej ulicy – dodaje.

Mieszkańcy będą mieli wyremontowaną nawierzchnię ulicy. Przy tej okazji  ujednolicona zostanie szerokość jezdni oraz chodników w obrębie pasa drogowego. Wzdłuż ul. Dąbrowskiego powstaną dwa parkingi na łącznie 51 miejsc postojowych. Wybudowany zostanie też nowy odcinek ulicy o długości 256 m łączący ul. Tysiąclecia z ul. Słowackiego. 
Inwestycja obejmuje również usunięcie kolidującej zieleni, budowę wiaty śmietnikowej, przebudowę chodników, budowę nowego oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz remont odcinka wodociągu.