21.03.2012

Milion na przebudowę sieci cieplnej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. rozpoczęło realizację projektu pn. ,,Przebudowa sieci cieplnej na odcinku od komory K-24 w rejonie ulicy Zaborskiej do ulicy Królowej Jadwigi w Oświęcimiu”, na który pozyskało ponad 1 mln ze środków unijnych w w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowity koszt projektu wyniesie 2,6 mln. Marek Sowa marszałek Województwa Małopolskiego- w obecności prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta- przekazał umowę na dofinansowanie prezesowi PEC Krzysztofowi Piekiełko.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. rozpoczęło realizację projektu pn. ,,Przebudowa sieci cieplnej na odcinku od komory K-24 w rejonie ulicy Zaborskiej do ulicy Królowej Jadwigi w Oświęcimiu”, na który pozyskało ponad 1 mln ze środków unijnych w w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowity koszt projektu wyniesie 2,6 mln. Marek Sowa marszałek Województwa Małopolskiego- w obecności prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta- przekazał umowę na dofinansowanie prezesowi PEC Krzysztofowi Piekiełko.

 Przebudowa sieci cieplnej, polegająca na wymianie istniejącego napowietrznego ciepłociągu na nowy o większej średnicy, zostanie wykonana w nowoczesnej technologii rur preizolowanych, co pozwoli ograniczyć straty ciepła podczas przesyłu. Ponadto zapewni w przyszłości możliwość przyłączania nowych obiektów do sieci miejskiej. Inwestycja przyniesie realne ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz poprawi stan infrastruktury ciepłowniczej miasta w sposób zapewniający efektywną dystrybucję ciepła, dostosowaną do potrzeb przyszłego popytu na energię. Dodatkowo wpłynie na poprawę funkcjonalności terenu miejskiego (możliwość poprowadzenia dróg i traktów pieszych).
  Realizacja projektu będzie prowadzona w latach 2012-2014. W najbliższym czasie PEC Sp. z o.o. ogłosi przetarg na wykonanie zadania. W roku 2012 inwestycja zostanie zaprojektowana oraz rozpocznie się procedura otrzymania pozwolenia na budowę.