05.09.2012

Milion złotych ze środków unijnych na modernizację targowiska

Środkowa część targowisko miejskiego przy ulicy Dąbrowskiego zostanie zmodernizowana. Staną tu zadaszone stanowiska do handlu do których doprowadzone zostaną drogi dojazdowe. Ta część będzie skanalizowana i oświetlona. Zyska też nową nawierzchnię. 
Miasto ma już gotowy projekt oraz pozwolenie na budowę. Jeszcze w tym roku chce wyłonić wykonawcę, a prace mają zostać zakończone do połowy 2013 r.
Na poprawę standardu targowiska miasto otrzymało 1 mln środków unijnych. Decyzję o przyznaniu miastu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” podjął niedawno Zarząd Województwa Małopolskiego.

Środkowa część targowisko miejskiego przy ulicy Dąbrowskiego zostanie zmodernizowana. Staną tu zadaszone stanowiska do handlu do których doprowadzone zostaną drogi dojazdowe. Ta część będzie skanalizowana i oświetlona. Zyska też nową nawierzchnię. 
Miasto ma już gotowy projekt oraz pozwolenie na budowę. Jeszcze w tym roku chce wyłonić wykonawcę, a prace mają zostać zakończone do połowy 2013 r.
Na poprawę standardu targowiska miasto otrzymało 1 mln środków unijnych. Decyzję o przyznaniu miastu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” podjął niedawno Zarząd Województwa Małopolskiego.

Całość inwestycja zamknie się kwotą 2,5 mln zł. Z budżetu miasta na to zadanie pójdzie 1,5 mln zł.

Oświęcimskie targowisko zajmuje ok. 2 ha powierzchni. Konieczne więc jest podzielenie inwestycji na etapy. Najpilniejszych robót wymaga środkowa część. – Warunki handlu pozostawiają tu wiele do życzenia. Prowizoryczne zadaszenia stoisk, kałuże i błoto przy deszczowej aurze, to niedogodności na które najczęściej skarżą się zarówno kupujący, jak i handlujący. Nie jest to najlepsza wizytówka miasta – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Pora już to zmienić i uporządkować ten fragment miasta, który nie przystaje swoim wyglądem do innych znajdujących się w tym rejonie obiektów – dodaje.  
Prace na targowisku mają być prowadzone tak, aby nie utrudniać działalności w pozostałych częściach.