27.02.2012

Miliony dla Oświęcimia na strefę gospodarczą

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu miastu 9,38 mln na poszerzenie strefy gospodarczej Nowe Dwory. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy. – Rozwój gospodarczy miasta jest dla mnie sprawą priorytetową. Zaraz po objęciu funkcji zapowiadałem pozyskanie pieniędzy na rozbudowę strefy gospodarczej, a tym samym tworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy– informuje Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Udało się i teraz ponad 9 milionów trafi do Oświęcimia – dodaje.  

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu miastu 9,38 mln na poszerzenie strefy gospodarczej Nowe Dwory. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy. – Rozwój gospodarczy miasta jest dla mnie sprawą priorytetową. Zaraz po objęciu funkcji zapowiadałem pozyskanie pieniędzy na rozbudowę strefy gospodarczej, a tym samym tworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy– informuje Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Udało się i teraz ponad 9 milionów trafi do Oświęcimia – dodaje.  

Jest to ważne dla miasta przedsięwzięcie. Rozbudowa strefy gospodarczej pozwoli pozyskać nowych inwestorów i przygotować nowe miejsca pracy.
Poszerzenie strefy polegać będzie na przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury. Wybudowana zostanie więc droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych oraz drugi inkubator przedsiębiorczości, gdzie będzie miejsce dla nowo powstałych firm. Inwestycja ma być wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Stąd będzie tylko jeden przetarg, a wyłoniony w nim wykonawca przygotuje dokumentację projektową wraz z pozwoleniem oraz wykona inwestycję.
Cała inwestycja ma kosztować ponad 16, 4 mln. Z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oświęcim otrzyma 9,38 mln w ramach działanie 4.3 schemat B strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha. Pozostałe środki miasto zabezpieczy w swoim budżecie na kolejne lata.