23.05.2013

Minibusem dojadą na zajęcia

Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu mają nowy samochód, który dowiezie ich na zajęcia. 9-osobowy minibus jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Specjalistyczna zabudowa umożliwia przewóz dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby z innymi dysfunkcjami mają zapewnione m.in. szerokie, pojedyncze fotele, uchwyty i stopnie ułatwiające wsiadanie, antypoślizgową podłogę, funkcjonalne drzwi po obu stronach samochodu. 
 

Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu mają nowy samochód, który dowiezie ich na zajęcia. 9-osobowy minibus jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Specjalistyczna zabudowa umożliwia przewóz dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby z innymi dysfunkcjami mają zapewnione m.in. szerokie, pojedyncze fotele, uchwyty i stopnie ułatwiające wsiadanie, antypoślizgową podłogę, funkcjonalne drzwi po obu stronach samochodu. 
 

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu umożliwienia osobom niepełnosprawnym korzystanie z proponowanej oferty zajęć, dlatego konieczne jest przywożenie i odwożenie około 20 osób starszych. 

Samochód osobowy, którym placówka dysponowała był zupełnie nieprzystosowany do wymagań osób o ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się. Z powodu ograniczonej liczby osób do jednorazowego  przewozu był nieekonomiczny. Potrzeby uczestników ośrodka wskazywały na konieczność zakupu nowego, większego samochodu, który będzie dostosowany do transportu osób z różnego rodzaju ograniczeniami motorycznymi. 

Inwestycję o wartości ponad 125 tys. zł. udało się zrealizować dzięki 40 proc. dofinansowaniu pozyskanemu ze środków PFRON oraz wsparciu finansowemu miasta Oświęcim w pozostałej wysokości.

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób o ograniczonych możliwościach poruszania się pozwoli na zaktywizowanie tej grupy osób oraz pełniejsze wykorzystanie dostępnej dla osób starszych oferty edukacyjnej, rehabilitacyjnej i kulturalnej.