29.10.2013

Minister edukacji w “dziewiątce”

 

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas odwiedziła  Szkołę Podstawową nr 9 w Oświęcimiu. Towarzyszyli jej Małopolski Kurator Oświaty, Dyrektor Delegatury w Wadowicach, Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich oraz władze miasta Oświęcimia. 
 

 

 

fot. F.U. "Moje Foto" L. Olejnik

 

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas odwiedziła  Szkołę Podstawową nr 9 w Oświęcimiu. Towarzyszyli jej Małopolski Kurator Oświaty, Dyrektor Delegatury w Wadowicach, Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich oraz władze miasta Oświęcimia. 
 

 

 

fot. F.U. "Moje Foto" L. Olejnik

 

Po krótkim powitaniu przez dyrektor Agatę Michalską i pełniącego funkcję prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta rozpoczęła się część artystyczna.
Dzieci zaprezentowały program, w którym postaci z bajek niosły przesłanie, że „nauka siedzi na drzewach i mądrość swą rozsiewa”, a autorytety ze świata nauki przekonywały, że najpierw podążamy drogą marzeń, potem dodajemy do niej wiedzę i ciężką pracę. Efektem może być sukces. Cały występ był wzbogacony „fantazyjnymi” piosenkami wykonanymi przez chór oraz najmłodszych uczniów szkoły. Gratulacje i upominki od minister Szumilas otrzymali szczególnie uzdolnieni szóstoklasiści-Julia Bartecka i Jan Dylik.
Później dzieci zaprosiły panią minister wraz z towarzyszącymi jej gośćmi do trzech krain do: „Podwodnego Świata”, „Tęczowej Krainy” i „Ekolandii”. Uczniowie byli podzieleni na grupy zadaniowe, w których przygotowywali projekty własnego pomysłu. Świat baśni i bajek zachęcał najmłodszych do tworzenia własnych, wyobrażonych przestrzeni, a uczniów starszych klas inspirował do twórczych działań w dziedzinie literatury i nauki.
Na zakończenie wizyty minister Krystyna Szumilas oraz Małopolski Kurator Oświaty wpisali się do Księgi Pamiątkowej Szkoły, a pierwszaki wręczyły gościom okolicznościowe prezenty.

 

oprac. na podstawie informacji przesłanej przez dyrektor SP nr 9 Agatę Michalską 

 

Wykorzystano fot. F.U. "Moje Foto" L. Olejnik