16.07.2014

Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami

 

Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, które mają rzekomo "ułatwić
weryfikację wiarygodności płatniczej firmy. Takie sygnały docierają od ludzi.
Ministerstwo Finansów informuje, że nie utworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników.

 

Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, które mają rzekomo "ułatwić
weryfikację wiarygodności płatniczej firmy. Takie sygnały docierają od ludzi.
Ministerstwo Finansów informuje, że nie utworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników.

 

Nie są pobiera także żadne opłaty za rejestrację podmiotów w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRPKEP).
Wszystkie informacje o podmiotach, z wyjątkiem numerów NIP i REGON, są objęte tajemnicą skarbową, a obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na udostępnianie ich innym podmiotom i osobom niż wskazane w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Ustawa ta przewiduje konkretne sytuacje, w których informacje posiadane przez administrację podatkową mogą być udostępnione wskazanym instytucjom, a sprawdzanie informacji o terminowości płacenia podatków przez inne osoby i przedsiębiorców do takich sytuacji nie należy. Ministerstwo Finansów zamierza powiadomić organy ścigania o tej próbie oszustwa.