05.06.2014

Młodzi dla wolności

 

Miejskie Gimnazjum nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Oświęcimiu od początku roku realizują projekt edukacyjny Młodzi dla wolności. Dziękujemy, że urodziliśmy się w wolnej Polsce. Opiekunem projektu jest Grzegorz Olszewski. W rocznicę wyborów czerwcowych ’89 młodzież postanowiła spotkać się z obecnymi i dawnymi włodarzami oraz starostami miasta. Uczniowie pytali gości o wspomnienia związane z tamtym okresem, rozmawiano o rządzeniu miastem i powiatem oraz osiągnięciach na przestrzeni ostatnich 25 lat i planach na przyszłość.

 

Miejskie Gimnazjum nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Oświęcimiu od początku roku realizują projekt edukacyjny Młodzi dla wolności. Dziękujemy, że urodziliśmy się w wolnej Polsce. Opiekunem projektu jest Grzegorz Olszewski. W rocznicę wyborów czerwcowych ’89 młodzież postanowiła spotkać się z obecnymi i dawnymi włodarzami oraz starostami miasta. Uczniowie pytali gości o wspomnienia związane z tamtym okresem, rozmawiano o rządzeniu miastem i powiatem oraz osiągnięciach na przestrzeni ostatnich 25 lat i planach na przyszłość.