26.08.2014

„Moja firma w Europie” – bezpłatne seminarium organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Seminarium „Moja firma w Europie”
Funkcjonowanie w warunkach otwartego rynku europejskiego, wymaga pozyskania niezbędnych informacji, a także funduszy. Aby pomóc lokalnym firmom w pierwszych krokach na arenie międzynarodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje spotkanie, podczas którego przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się na jakie wsparcie publiczne mogą liczyć.

  

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza małopolskich przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym seminarium pn. „Moja firma w Europie”. Spotkanie odbędzie się 4 września 2014 r. o godz. 11.00, w siedzibie WUP w Krakowie, pl. Na Stawach 1.

 


Seminarium „Moja firma w Europie”
Funkcjonowanie w warunkach otwartego rynku europejskiego, wymaga pozyskania niezbędnych informacji, a także funduszy. Aby pomóc lokalnym firmom w pierwszych krokach na arenie międzynarodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje spotkanie, podczas którego przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się na jakie wsparcie publiczne mogą liczyć.

  

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza małopolskich przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym seminarium pn. „Moja firma w Europie”. Spotkanie odbędzie się 4 września 2014 r. o godz. 11.00, w siedzibie WUP w Krakowie, pl. Na Stawach 1.

 

Podczas seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:
• polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej – oferta wsparcia dla przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na rynki unijne,
• ramy prawne transgranicznego świadczenia usług i otwierania działalności gospodarczej w innych krajach UE, zilustrowanie na przykładzie Niemiec,
• delegowanie pracowników do innych krajów UE,
• oferta wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
• formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców oferowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.

Zachęcamy do zapoznania się z programem seminarium.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejsze zapisy: tel. 12/ 42 40 735, e-mail: eures@wup-krakow.pl.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się również szczegółów na temat możliwości bezpłatnego udziału w TARGACH PRACY – INFORMACJA, DORADZTWO, OFERTY PRACY, które odbędą się 9 października br. w Krakowie, w ramach Europejskich Dni Pracy w Małopolsce.