14.01.2015

MOSiR zaprasza uczniów na naukę jazdy na nartach. Zapisy od dzisiaj, liczba miejsc ograniczona!


Po raz kolejny rusza projekt nauki jazdy na nartach „ Jeżdżę z głową”. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci klas III- IV miejskich szkół podstawowych w drugim tygodniu ferii zimowych. Przedsięwzięcie jest przygotowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, które przeznaczyło na ten cel 5 tys. zł.
Instruktorzy będą przez cztery godziny dziennie od 24 do 27 lutego uczyć dzieci techniki jazdy na nartach.
Opłata za kurs wynosi 100 zł i obejmuje: karnety, sprzęt narciarski, koszt instruktora, transport wraz z opiekunem, ubezpieczenie. Projekt kierowany jest do dzieci nie umiejących jeździć na nartach. 


Po raz kolejny rusza projekt nauki jazdy na nartach „ Jeżdżę z głową”. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci klas III- IV miejskich szkół podstawowych w drugim tygodniu ferii zimowych. Przedsięwzięcie jest przygotowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, które przeznaczyło na ten cel 5 tys. zł.
Instruktorzy będą przez cztery godziny dziennie od 24 do 27 lutego uczyć dzieci techniki jazdy na nartach.
Opłata za kurs wynosi 100 zł i obejmuje: karnety, sprzęt narciarski, koszt instruktora, transport wraz z opiekunem, ubezpieczenie. Projekt kierowany jest do dzieci nie umiejących jeździć na nartach. 

 Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń! Dziecko musi być zapisane osobiście przez rodzica lub opiekuna prawnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Legionów 15 pokój nr 26 ( 8.00- 15.00). 

Do zapisania dziecka rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie (www.mosir.oswiecim.pl), podpisane przez oboje rodziców lub opiekunów oraz ksero ważnej legitymacji szkolnej.

Celem projektu „ Jeżdżę z głową” jest:
aktywne zagospodarowanie czasu wolnego uczniów podczas ferii zimowych,
nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach,
wzrost bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich,
nabycia nawyku jazdy w kasku,
poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.