29.11.2011

Można składać wnioski o dotację na remont zabytków

 

 

Od kilku lat właściciele obiektów zabytkowych w Oświęcimiu, którzy planują ich remont lub  renowację mogą skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje Urząd Miasta.
-Staramy się im pomóc, bo zdajemy sobie sprawę z tego,  jak kosztowne są to inwestycje, a dbałość o nasze dziedzictwo powinno być naszą wspólną troską – uważa Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia.

– O dotację z miasta mogą  ubiegać  się prywatni właściciele, wieczyści użytkownicy lub osoby posiadające inny tytuł prawny do zabytków, wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – dodaje.
Termin składania wniosków o dotację na 2012 rok upływa15 grudnia.

 

fot. Kościół sióstr serafitek

 

 

Od kilku lat właściciele obiektów zabytkowych w Oświęcimiu, którzy planują ich remont lub  renowację mogą skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje Urząd Miasta.
-Staramy się im pomóc, bo zdajemy sobie sprawę z tego,  jak kosztowne są to inwestycje, a dbałość o nasze dziedzictwo powinno być naszą wspólną troską – uważa Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia.

– O dotację z miasta mogą  ubiegać  się prywatni właściciele, wieczyści użytkownicy lub osoby posiadające inny tytuł prawny do zabytków, wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – dodaje.
Termin składania wniosków o dotację na 2012 rok upływa15 grudnia.

 

fot. Kościół sióstr serafitek

Dotację można otrzymać m. in. na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań architektonicznych, wykonanie projektu budowlanego, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcyjną lub odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, czy modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych.
Na dofinansowanie mogą liczyć także działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów  zabytku, zabytkowego układu parku lub ogrodu, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.