16.08.2018

Nabór do bezpłatnego udziału w targach dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej

Informujemy, że Małopolska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” ogłasza nabór dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej na terenie Małopolski zainteresowanych wzięciem udziału w  targach krajowych realizowanych w II półroczu 2018 i w 2019 roku:

– World Travel Show w Nadarzynie – 19-21.10.2018 r. Targi przeznaczone dla podmiotów zajmujących się obsługą atrakcji turystycznych oraz mikro i małych przedsiębiorstw.

– Tour Salon w Poznaniu – 1-3.02.2019 r. Targi przeznaczone dla firm zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, przedsiębiorców działających na terenie kraju i obiektów noclegowych.

– Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego Globalnie w Katowicach – 29-31.03.2019 r. – W 2018 roku ponad 200 wystawców wzięło udział w targach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Prezentowane były oferty touroperatorów, biur podróży, regionów, uzdrowisk, ośrodków odnowy i rekreacji, usług transportowych i hotelarstwa, kierowane zarówno do indywidualnego, jak i biznesowego klienta. Targi przeznaczone głównie dla firm ukierunkowanych na rynek krajowy, mniejszych przedsiębiorstw oraz nowych podmiotów, niedawno działających na rynku.

Nabór przeznaczony jest dla MŚP prowadzących działalność w branży turystycznej w obszarach: turystyki biznesowej, turystki uzdrowiskowej i medycznej, turystki sportowo-rekreacyjnej i działających na terenie Małopolski. Podmioty biorące udział w konkretnych targach powinny dysponować ofertą odpowiadającą rynkowi oraz tematyce targów.

Szczegółowe informacje dotyczące wparcia oraz procedury zgłoszeń określa Regulamin Rekrutacji, który można znaleźć na stronie Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Ponadto strona zawiera listę wszystkich targów realizowanych w ramach projektu, wzór umowy oraz formularz zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@mot.krakow.pl, drogą pocztową na adres: Małopolska Organizacja Turystyczna, Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków lub osobiście w biurze MOT. Nabór trwa do 24 sierpnia 2018 r. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2018 r. na stronie www.mot.krakow.pl.

Loga: funduszy europejskich, małopolski, małopolskiej organizacji turystycznej oraz flaga unii europejskiej