19.02.2024

Nabór do klas 1. szkół podstawowych w Mieście Oświęcim rusza 04 marca 2024 roku

 

Rekrutacja do klas 1. w szkołach podstawowych Miasta Oświęcim w roku szkolnym 2023/24 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego..

Wszystkich rodziców i opiekunów prawnych kandydatów do szkół podstawowych zapraszamy do odwiedzenia strony oswiecim.rekrutacje.edu.pl na której zostaną opublikowane:

– oferta edukacyjna szkół

– terminy oraz zasady naboru

– szczegółowe informacje o tym jak korzystać z systemu.

W systemie będzie możliwość potwierdzenia miejsca w szkole obwodowej (rejonowej) oraz ubiegania się o przyjęcie do szkoły spoza obwodu (rejonu).

Kandydaci mający specjalne potrzeby edukacyjne powinni osobiście złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.

Korzyści

Elektroniczny proces rekrutacji to:
■ Lepsza organizacja. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mogą wybrać nawet kilka szkół, nie blokując przy tym miejsc innym kandydatom. Wydrukowany wniosek składają tylko do szkoły pierwszego wyboru.
■ Łatwe do porównania oferty szkół. Wszystkie szkoły opisują swoje oferty edukacyjne zgodnie z ustalonym standardem, dzięki czemu można je łatwo porównać.
■ Wszystkie informacje o rekrutacji w jednym miejscu. Na specjalnej stronie internetowej zebrane są wszystkie informacje dotyczące procesu naboru. Część danych jest prezentowana publicznie, natomiast informacje dotyczące konkretnego kandydata dostępne są po zalogowaniu.
■ Zawsze aktualne dane. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mają stały dostęp do zawsze aktualnych danych o przebiegu rekrutacji.
■ Szybki dostęp do wyników rekrutacji. Rodzice/ opiekunowie prawni kandydatów po zalogowaniu się na konto kandydata mają bezpośredni dostęp do wyników rekrutacji.

Obsługa rodziców / opiekunów prawnych kandydatów
Kompleksową obsługą serwisową rodziców / opiekunów prawnych kandydata zajmuje się tzw. szkoła pierwszego wyboru – oznacza to, że z wszelkimi pytaniami, problemami należy zwracać się do szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji, lub do szkoły obwodowej (w przypadku podjęcia decyzji o nauce w tej szkole).

Trzy kroki do szkoły

KROK 1 – Rejestracja zgłoszenia. Wejdź na stronę oswiecim.rekrutacje.edu.pl
Uwaga! Jeśli system odrzuci wprowadzony numer PESEL, skontaktuj się z dowolną szkołą podstawową w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

KROK 2 – Wybór szkół. Sprawdź, czy system prawidłowo podpowiada szkołę obwodową (rejonową) Twojego dziecka.

Uwaga! Jeśli szkoła jest nieprawidłowa, skontaktuj się z właściwą szkołą obwodową w celu wyjaśnienia tej sytuacji.
Podejmij decyzję, czy chcesz zgłosić dziecko wyłącznie do szkoły obwodowej (rejonowej), czy chcesz brać udział w rekrutacji do innych szkół, spoza obwodu (rejonu). W przypadku pierwszego wyboru wskaż właściwą opcję, a na końcu rejestracji wydrukuj zgłoszenie, podpisz je i złóż w szkole obwodowej (rejonowej). W przypadku drugiego wyboru przejrzyj oferty szkół i wybierz te, na których Ci zależy. Ułóż klasy z tych szkół w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. W ten sposób powstanie lista preferencji. W obu przypadkach przeczytaj uważnie treść oświadczeń, a następnie podaj hasło, którego będziesz używał do logowania się do systemu.
Pamiętaj! Z ofertą szkół możesz się zapoznać od 04.03.2024 o godz. 10:00.

KROK 3 – Wydruk wniosku do szkół spoza obwodu (rejonu).
Na zakończenie wystarczy wydrukować i podpisać wniosek oraz zanieść go do szkoły pierwszego wyboru.
Pamiętaj! Na dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru masz czas do 15.03.2024, godz.13.00.

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji można będzie sprawdzić na stronie: oswiecim.rekrutacje.edu.pl

Najpierw jednak należy się zalogować, wpisując login i podane przy rejestracji hasło. W sytuacji, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do jednej z wybranych szkół, konieczne jest potwierdzenie woli podjęcia edukacji w szkole wskazanej w systemie.

Pamiętaj! Potwierdzenia woli podjęcia edukacji należy dokonać do 10.04.2024 do godz. 13:00.

Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danej szkole.