25.02.2021

Nabór do klas 1. szkół podstawowych w Mieście Oświęcim

Rekrutacja do klas 1. w szkołach podstawowych Miasta Oświęcim w roku 2021 prowadzona będzie z wykorzystaniem system elektronicznego “Nabór” firmy VULCAN w terminie od 2 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.

Wszystkich rodziców i opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej zapraszamy do odwiedzenia strony www.oswiecim.podstawowe.vnabor.pl, na której w dniu 2.03.2021 zostaną opublikowane:

– oferta edukacyjna szkół

– zasady naboru

– szczegółowe informacje o tym jak korzystać z systemu.

W systemie będzie możliwość potwierdzenia miejsca w szkole obwodowej (rejonowej) oraz ubiegania się o przyjęcie do szkoły spoza obwodu (rejonu).

Kandydaci mający specjalne potrzeby edukacyjne powinni osobiście złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.

 

Korzyści

Elektroniczny proces rekrutacji to:
■ Lepsza organizacja. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mogą wybrać nawet kilka szkół, nie blokując przy tym miejsc innym kandydatom. Wydrukowany wniosek składają tylko do szkoły pierwszego wyboru.
■ Łatwe do porównania oferty szkół. Wszystkie szkoły opisują swoje oferty edukacyjne zgodnie z ustalonym standardem, dzięki czemu można je łatwo porównać.
■ Wszystkie informacje o rekrutacji w jednym miejscu. Na specjalnej stronie internetowej zebrane są wszystkie informacje dotyczące procesu naboru. Część danych jest prezentowana publicznie, natomiast informacje dotyczące konkretnego kandydata dostępne są po zalogowaniu.
■ Zawsze aktualne dane. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mają stały dostęp do zawsze aktualnych danych o przebiegu rekrutacji.
■ Szybki dostęp do wyników rekrutacji. Rodzice/ opiekunowie prawni kandydatów po zalogowaniu się na konto kandydata mają bezpośredni dostęp do wyników rekrutacji.

Obsługa rodziców / opiekunów prawnych kandydatów
Kompleksową obsługą serwisową rodziców / opiekunów prawnych kandydata zajmuje się tzw. szkoła pierwszego wyboru – oznacza to, że z wszelkimi pytaniami, problemami należy zwracać się do szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji, lub do szkoły obwodowej (w przypadku podjęcia decyzji o nauce w tej szkole).

Trzy kroki do szkoły

KROK 1 – Rejestracja zgłoszenia. Wejdź na stronę www.oswiecim.podstawowe.vnabor.pl
i kliknij przycisk Zgłoś kandydaturę. Wpisz numer PESEL lub datę urodzenia, a następnie uzupełnij dane dziecka oraz pozostałe wymagane informacje.
Uwaga! Jeśli system odrzuci wprowadzony numer PESEL, skontaktuj się z dowolną szkołą podstawową w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

KROK 2 – Wybór szkół. Sprawdź, czy system prawidłowo podpowiada szkołę obwodową (rejonową) Twojego dziecka.

Uwaga! Jeśli szkoła jest nieprawidłowa, skontaktuj się z właściwą szkołą obwodową w celu wyjaśnienia tej sytuacji.
Podejmij decyzję, czy chcesz zgłosić dziecko wyłącznie do szkoły obwodowej (rejonowej), czy chcesz brać udział w rekrutacji do innych szkół, spoza obwodu (rejonu). W przypadku pierwszego wyboru wskaż właściwą opcję, a na końcu rejestracji wydrukuj zgłoszenie, podpisz je i złóż w szkole obwodowej (rejonowej). W przypadku drugiego wyboru przejrzyj oferty szkół i wybierz te, na których Ci zależy. Ułóż klasy z tych szkół w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. W ten sposób powstanie lista preferencji. W obu przypadkach przeczytaj uważnie treść oświadczeń, a następnie podaj hasło, którego będziesz używał do logowania się do systemu.
Pamiętaj! Z ofertą szkół możesz się zapoznać od 02.03.2021 godz. 08:00.

KROK 3 – Wydruk wniosku do szkół spoza obwodu (rejonu).
Na zakończenie wystarczy wydrukować i podpisać wniosek oraz zanieść go do szkoły pierwszego wyboru.
Pamiętaj! Na dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru masz czas do 26.03.2021 godz. 13:00.

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji można będzie sprawdzić na stronie: www.oswiecim.podstawowe.vnabor.pl

Najpierw jednak należy się zalogować, wpisując login i podane przy rejestracji hasło. W sytuacji, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do jednej z wybranych szkół, konieczne jest potwierdzenie woli podjęcia edukacji w szkole wskazanej w systemie.

Pamiętaj! Potwierdzenia woli podjęcia edukacji należy dokonać w dniach od 29.04.2021 godz. 12:00 do 30.04.2021 godz. 13:00. Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danej szkole.

Jeżeli dziecko nie zostało zakwalifikowane do żadnej szkoły w pierwszej turze rekrutacji, to na etapie rekrutacji uzupełniającej będzie możliwość sprawdzenia wolnych miejsc i ubiegania się o przyjęcie poprzez wprowadzenie zgłoszenia w systemie Nabór lub potwierdzenie miejsca w szkole obwodowej (rejonowej).

W trakcie rekrutacji uzupełniającej przyjęcie odbywa się w taki sam sposób, jak w rekrutacji podstawowej.

Szczegółowe zasady i harmonogram są dostępne w systemie.

Harmonogram rekrutacji:

Font Resize
Contrast