10.11.2016

Nabór do komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2017

 Logo COP“Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2017, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
imię i nazwisko kandydata
nazwę organizacji
adres organizacji
telefon kontaktowy kandydata
funkcję pełnioną w organizacji
krótki opis doświadczenia kandydata w działaniach NGO

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl do dnia 2 grudnia 2016 r. lub złożyć pisemnie w podanym terminie na Dziennik Podawczy, pok. nr 1, Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.”

 Logo COP“Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2017, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
imię i nazwisko kandydata
nazwę organizacji
adres organizacji
telefon kontaktowy kandydata
funkcję pełnioną w organizacji
krótki opis doświadczenia kandydata w działaniach NGO

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl do dnia 2 grudnia 2016 r. lub złożyć pisemnie w podanym terminie na Dziennik Podawczy, pok. nr 1, Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.”