18.11.2013

Nabór do komisji oceniającej oferty na dotacje – zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2014, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014.

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2014, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
imię i nazwisko kandydata
nazwę organizacji
adres organizacji
telefon kontaktowy kandydata
krótki opis doświadczenia kandydata w działaniach NGO

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl do dnia 29 listopada 2013 r. lub złożyć pisemnie w podanym terminie na Dziennik Podawczy, pok. nr 1.