25.10.2012

Nabór do Komisji oceniającej oferty realizacji zadań publicznych pod względem merytorycznym na rok 2013

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych na rok 2013, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia, z oświęcimskich organizacji pozarządowych, osób chętnych do wzięcia udziału w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych, zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów.

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych na rok 2013, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia, z oświęcimskich organizacji pozarządowych, osób chętnych do wzięcia udziału w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych, zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów.

Organizacja, której kandydat wejdzie do komisji nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
– imię i nazwisko kandydata
– nazwę organizacji
– adres organizacji
– telefon kontaktowy kandydata 
– krótki opis doświadczenia kandydata w działaniach NGO 

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl do dnia
29 listopada 2012 r. lub złożyć pisemnie w podanym terminie na Dziennik Podawczy, pok. nr 1, Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.